Skype

Tin tuyển sinh trường Đhldxh cơ sở Sơn Tây
Danh-muc-chinh-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi

Danh mục chính

Liên kết website

Bộ Lao động Thương binh Xã hội Công ty HPSOFT

Thông báo: Giờ làm việc mùa đông

15 - 10 - 2012 11:16 AM | View : 3395

 Top

QUY ĐỊNH GIỜ LÀM VIỆC MÙA ĐÔNG

(THỰC HIỆN TỪ NGÀY 15 THÁNG 10 NĂM 2012)

  

TT

Nội dung hoạt động

 

Thời gian

 

Hiệu lệnh kẻng

Sáng

- Báo thức

5 giờ 30

02 hồi

- Thể dục, vệ sinh, ăn sáng

5 giờ 45

 

- Giờ làm việc buổi sáng

7 giờ 00 - 11 giờ 30

01 hồi 03 tiếng

- Hết giờ làm việc buổi sáng

11 giờ 30

01 hồi

Tr­ưa

- Ăn cơm, nghỉ tr­ưa

11 giờ 30 - 13 giờ 00

 

Chiều

- Giờ làm việc buổi chiều

13 giờ 00 - 16 giờ 30

01 hồi 03 tiếng

- Hết giờ làm việc buổi chiều

16 giờ 30

01 hồi

- Thể dục thể thao, nghỉ ngơi sau ngày làm việc

16 giờ 30  - 19 giờ 00

 

Tối

- Sinh hoạt, tự học

19 giờ 00 - 22giờ 00

01 hồi dài

- Nghỉ, ngủ

22 giờ 00 - 5 giờ 30

 

 * Thời gian lên lớp, học tập của giáo viên, giảng viên và học sinh- sinh viên thực hiện theo Thời khoá biểu.

Share
Share on Facebook