Skype

Tin tuyển sinh trường Đhldxh cơ sở Sơn Tây
Danh-muc-chinh-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi

Danh mục chính

Liên kết website

Bộ Lao động Thương binh Xã hội Công ty HPSOFT

Vai trò của nghiên cứu khoa học đối với việc nâng cao trình độ học tập của sinh viên

12 - 10 - 2012 11:08 AM | View : 27809

 

Chúng ta biết rằng nghiên cứu khoa học của sinh viên là hoạt động trí tuệ giúp sinh viên vận dụng phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu khoa học trong học tập và trong thực tiễn, trong đó sinh viên bước đầu vận dụng một cách tổng hợp những tri thức đã học để tiến hành hoạt động nhận thức có tính chất nghiên cứu, bước đầu góp phần giải quyết những vấn đề khoa học do thực tiễn cuộc sống và nghề nghiệp đặt ra để từ đó có thể đào sâu, mở rộng và hoàn thiện vốn hiểu biết của mình.

       Hoạt động nghiên cứu khoa học mang lại những ý nghĩa thiết thực đối với sinh viên. Bằng nhiều hình thức khác nhau như viết tiểu luận, báo cáo thực tập, làm khóa luận, nghiên cứu khoa học sẽ rèn luyện cho sinh viên khả năng tư duy sáng tạo, khả năng phê phán, bác bỏ hay chứng minh một cách khoa học những quan điểm, rèn luyện kỹ năng phân tích, tổng hợp kiến thức, tư duy lôgic, xây dựng tinh thần hợp tác, giúp đỡ nhau trong hoạt động nghiên cứu khoa học. Trên cơ sở đó, nghiên cứu khoa học sẽ tạo ra những bước đi ban đầu để sinh viên tiếp cận với những vấn đề mà khoa học và cuộc sống đang đặt ra, gắn lý luận với thực tiễn.

Sinh vien nghien cuu khoa hoc

Sinh viên Trường Đại học Lao động Xã hội Sơn Tây tích cực nghiên cứu khoa học

       Trong quá trình nghiên cứu, sinh viên phải thường xuyên làm việc tích cực, độc lập với sách báo, tư liệu, thâm nhập thực tế, điều tra khảo sát, phỏng vấn... Nhờ đó, không những tầm hiểu biết của sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học được mở rộng mà họ còn dần dần nắm được phương pháp, cách thức tổ chức nghiên cứu, sắp xếp công việc, khả năng giao tiếp và niềm tin khoa học, từng bước hình thành những tố chất và bản lĩnh cần có của người cán bộ khoa học trong tương lai.

       Biển học vô bờ, trên đường học tập và nghiên cứu nhiều khái niệm, công thức có thể sẽ bị quên đi, cái còn lại lâu dài trong mỗi người học là phương pháp - phương pháp tư duy, phương pháp suy luận, phương pháp diễn tả, phương pháp nghiên cứu, phương pháp giải quyết vấn đề… mà cái đó mới quan trọng cho cuộc đời và nghề nghiệp của mỗi người. phương pháp học tập, kỹ năng nghiên cứu khoa học có thể thâu lượm được sau những tháng năm miệt mài học tập, rút kinh nghiệm từ những thành công và thất bại của chính chúng ta thông qua hoạt động nghiên cứu khoa học.

       Đất nước ta đang trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Để thực hiện thành công sự nghiệp lớn lao này đòi hỏi phải phát huy sức mạnh của toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng. Riêng đối với sinh viên, trước hết phải nhận thức được tầm quan trọng của mình trong sự nghiệp chung. Từ đó, xác định trách nhiệm của bản thân đối với sự đi lên mạnh mẽ của đất nước. Trong tình hình mới đó, nhiệm vụ đặt ra cho mỗi sinh viên là phải học tập: học tập một cách khẩn trương, kiên trì, không biết mệt mỏi để nắm lấy mọi tri thức cần thiết, chiếm lĩnh những đỉnh cao của khoa học công nghệ, trở thành những người có chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, những nhà quản lý giỏi, tích cực nghiên cứu, sáng tạo góp phần vào sự nghiệp chung của dân tộc, đưa đất nước sánh vai với bè bạn năm châu. phương pháp học tập và nghiên cứu khoa học chính là chìa khóa thành công của sinh viên chúng ta trên đường học tập và nghiên cứu ở nhà trường đại học, cao đ ẳng. Vậy nên ngay từ lúc này, các bạn sinh viên hãy tìm cho mình một phương pháp học tập hiệu quả và tích cực học hỏi để nâng cao những kỹ năng nghiên cứu khoa học của mình. Hãy học tập để thực hiện lý tưởng, hoài bão, ước mơ của tuổi trẻ! Hãy tích lũy ngay hôm nay để sáng tạo trong ngày mai các bạn nhé!

(Sưu tầm)

Share
Share on Facebook