Skype

Tin tuyển sinh trường Đhldxh cơ sở Sơn Tây
Danh-muc-chinh-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi

Danh mục chính

Liên kết website

Bộ Lao động Thương binh Xã hội Công ty HPSOFT

Lịch công tác tuần: (08/10/2012 đến 12/10/2012)

11 - 10 - 2012 10:19 PM | View : 1879

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày 01/10/2012 đến 05/10/2012) 

Thứ, ngày

Nội dung - Công việc

Người chủ trì

Thành phần

Địa điểm

Thứ Hai

(08/10/2012)

 

- 9h00’: Giao ban Ban giám hiệu

 

- 10h00’: Quán triệt nội dung, chương trình Khai giảng năm học mới

 

 

 

 

- Ô. Chính

- Ô. Đạo

 

 

- Trưởng, phó các đơn vị trực thuộc CS, CT CĐ, BT ĐTN

-Hà Nội  (Xe 31A-6733)

 

 

- Phòng họp

Thứ Ba

(09/10/2012)

 

- 8h00’: Khai giảng Đại học khóa 8 và CĐ, TC nghề khóa 24.

 

(P. CTHSSV, trưởng các khoa, GVCN chịu trách nghiệm đôn đốc HSSV)

 

 

 

 

- Ô. Đạo

 

- Trưởng, phó các đơn vị trực thuộc CS, CT CĐ, BT ĐTN và các GV không có giờ giảng

- Toàn thể HSSV khóa mới (khối đại học K8, khối nghề K24)

- Ban cán sự các lớp khóa cũ (ĐH + khối nghề)

- Đại biểu theo giấy mời

 

 

 

 

- Hội trường

 

Thứ Tư

(10/10/2012)

 

 

 

 

Thứ Năm

(11/10/2012)

 

- 8h00’: Triển khai chương trình công tác quý IV/2012 của ĐU Trường

 

- Ô. Chính

-Hà Nội  (Xe 31A-6733)

Thứ Sáu

(12/10/2012)

 

-14h00’: Họp Hội đồng đào tạo

 

- Ô. Đạo

- Theo Quyết định

 - Phòng họp

 Ghi chú:       - Trực Lãnh đạo tuần: Ông Ngô Hoàng Đạo

                       - Trưởng, phó các đơn vị, các GV mặc trang phục Lễ hội khi tham dự Khai giảng

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2012

Phòng TCHC

 

Share
Share on Facebook