Skype

Tin tuyển sinh trường Đhldxh cơ sở Sơn Tây
Danh-muc-chinh-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi

Danh mục chính

Liên kết website

Bộ Lao động Thương binh Xã hội Công ty HPSOFT

Kế hoạch học kỳ IV lớp trung cấp LĐXH - Khóa I (Tại: Trung tâm GDTX Cao Bằng)

04 - 10 - 2012 9:17 AM | View : 2259

 

KẾ HOẠCH THI HỌC KỲ IV

LỚP TRUNG CẤP LAO ĐỘNG XÃ HỘI - KHOÁ I

(Tại: Trung tâm GDTX Cao Bằng)

 

 

TT

Môn học

Số tiết

Thời gian học

 

Giáo viên đảm nhiệm

 

1

An sinh xã hội II

45

10/9 -20/9/2012

Trương Thị Phương

(TTGDTX)

2

Thực hành An sinh xã hội

30

21/9 -26/9/2012

Trương Thị Phương

(TTGDTX)

3

Phát triển cộng đồng

30

27/9 -04/10/2012

Trương Thị Phương

(TTGDTX)

4

Thực hành PT cộng đồng

30

05/10 -12/10/2012

Trương Thị Phương

(TTGDTX)

5

Thực tập tốt nghiệp

120

15/10 -15/11/2012

Kế hoạch thực tập,

 thi tốt nghiệp

sẽ thông báo sau

6

Báo cáo thực tập tốt nghiệp,

Ôn thi tốt nghiệp

 

16/11 -30/11/2012

 

Tổng cộng

255

 

 

Share
Share on Facebook