Skype

Tin tuyển sinh trường Đhldxh cơ sở Sơn Tây
Danh-muc-chinh-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi

Danh mục chính

Liên kết website

Bộ Lao động Thương binh Xã hội Công ty HPSOFT

Văn bản Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội 1

02 - 10 - 2012 8:13 AM | View : 1882

  Văn bản Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội 1

 

STT

Số hiệu

Trích yếu nội dung

Loại VB

Ngày

Tải

1

1201/QĐ-TTg

Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm và Dạy nghề giai đoạn 2012-2015

Quyết định

31/08/2012

Tai ve

2

285/QĐ-TCDN

Ban hành danh mục thiết bị dạy nghề trình độ Sơ cấp nghề

Quyết định

28/08/2012

Tai ve

3

20/2012/TT-BLĐTBXH

Sửa đổi một số điều của Thông tư số 25/2011/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 9 năm 2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn xếp lương đối với người tốt nghiệp cao đẳng nghề, trung cấp nghề, sơ cấp nghề làm việc trong các doanh nghiệp

Thông tư

27/08/2012

Tai ve

4

128/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH

Thông tư liên tịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 112/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/7/2010 của Bộ Tài chính - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020" theo Quyết định số 1956/QĐ-TT ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ

Thông tư

09/08/2012

Tai ve

5

2774/LĐTBXH-TCDN

Hướng dẫn sử dụng kinh phí Dự án "Đổi mới và phát triển dạy nghề" năm 2012

Công văn

10/08/2012

Tai ve

6

1225/TCDN-DNCQ

Công bố ngân hàng đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2009-2012)

Công văn

09/08/2012

Tai ve

7

823/TCDN-ĐTN

Tổ chức thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 2 (2008-2011)

Công văn

31/05/2011

Tai ve

8

750/TCDN-DNCQ

Tổ chức thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2009-2012)

Công văn

25/05/2012

Tai ve

9

19/2012/TT-BLĐTBXH

Ban hành danh mục thiết bị dạy nghề trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề cho các nghề: Chế biến và bảo quản thủy sản; May thời trang; Công nghệ chế biến chè; Chế biến cà phê, ca cao; Nuôi trồng thủy sản nước ngọt; Nuôi trồng thủy sản nước mặn, nước lợ; Khai thác, đánh bắt hải sản

Thông tư

08/08/2012

Tai ve

10

18/2012/TT-BLĐTBXH

Ban hành danh mục thiết bị dạy nghề trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề cho các nghề: Cơ điện nông thôn; Cơ điện tử; Điện tử công nghiệp; Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm); Kỹ thuật sửa chữa,lắp ráp máy tính; Thiết kế đồ họa; Thương mại điện tử; Kỹ thuật xây dựng; Cấp,thoát nước; Gia công và thiết kế sản phẩm mộc

Thông tư

08/08/2012

Tai ve

11

TT_17_BLDTBXH

Ban hành chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho một số nghề thuộc các nhóm nghề: Công nghệ kỹ thuật - Sản xuất và chế biến - Nghệ thuật

Thông tư

26/07/2012

Tai ve

12

16/2012/TT-BLĐTBXH

Ban hành chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho một số nghề thuộc các nhóm nghề: Sản xuất và chế biến - Công nghệ kỹ thuật - Khoa học và sự sống - Kinh doanh và quản lý - Nông, lâm nghiệp và thủy sản - Khách sạn, du lịch, thể thao và dịch vụ cá nhân

Thông tư

26/07/2012

Tai ve

13

630/QĐ-TTg

Phê duyệt Chiến lược phát triển Dạy nghề thời kỳ 2011 - 2020

Quyết định

29/05/2012

Tai ve

14

79/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH

Quy định nội dung và mức chi hoạt động Hội giảng giáo viên dạy nghề và Hội thi thiết bị dạy nghề tự làm

Thông tư

21/05/2012

Tai ve

15

11/2012/TT-BLĐTBXH

Bổ sung danh mục nghề vào Bảng danh mục nghề đào tạo trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề ban hành kèm theo Thông tư số 17/2010/TT-BLĐTBXH ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Quyết định

15/05/2012

Tai ve

16

54/2012/TT-BTC

Quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án "Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm giai đoạn 2010-2015"

Quyết định

09/04/2012

Tai ve

17

43/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH

Quy định nội dung và mức chi hoạt động thi tay nghề các cấp

Thông tư

14/03/2012

Tai ve

           

18

29/2011/TT-BLĐTBXH

Quy định về đăng ký hoạt động dạy nghề

Thông tư

24/10/2011

Tai ve

19

24/2011/TT-BLĐTBXH

Quy định về thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sát nhập, giải thể trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề

Thông tư

21/09/2011

Tai ve

20

214/2011/TT-BQP

Ban hành định mức chi phí đào tạo một số nghề theo 03 cấp trình độ cho bộ đội xuất ngũ học nghề

Thông tư

15/12/2011

Tai ve

21

38 /2011/TT - BLĐTBXH

Quy định chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho một số nghề thuộc các nhóm nghề: Sản xuất và chế biến - Công nghệ kỹ thuật - Máy tính và công nghệ thông tin - Dịch vụ vận tải - Khách sạn, du lịch, thể thao và dịch vụ cá nhân

Thông tư

21/12/2011

Tai ve

22

42/2011/TT-BLĐTBXH

Quy định về quy trình thực hiện kiểm định chất lượng dạy nghề

Thông tư

29/12/2011

Tai ve

23

10/2011/TT-BXD

Ban hành tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia đối với nghề hàn

Thông tư

23/08/2011

Tai ve

24

21/2011/TT-BLĐTBXH

Quy định chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho một số nghề thuộc các nhóm nghề Công nghệ kỹ thuật cơ khí - Mỹ thuật ứng dụng - Kế toán, kiểm toán - Công nghệ thông tin

Thông tư

29/07/2011

Tai ve

25

19/2011/TT-BLĐTBXH

Quy định chương trình khung sư phạm dạy nghề cho giáo viên dạy trình độ trung cấp nghề, giảng viên dạy trình độ cao đẳng nghề

Thông tư

21/07/2011

Tai ve

26

826/QĐ-BLĐTBXH

Về Phê duyệt nghề trọng điểm và trường được lựa chọn nghề trọng điểm để hỗ trợ đầu tư từ chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011-2015

Quyết định

07/07/2011

Tai ve

27

54/2011/NĐ-CP

Về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo

Nghị định

04/07/2011

Tai ve

28

TCKNN

Các bộ tiêu chuẩn kỹ năng nghề đã được ban hành

Văn bản

01/01/2011

Tai ve

29

42/2011/NĐ-CP

Quy định công dân thuộc diện làm nghĩa vụ quân sự được miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến

Nghị định

13/06/2011

Tai ve

 

Share
Share on Facebook