Skype

Tin tuyển sinh trường Đhldxh cơ sở Sơn Tây
Danh-muc-chinh-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi

Danh mục chính

Liên kết website

Bộ Lao động Thương binh Xã hội Công ty HPSOFT

Văn bản Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội 2

02 - 10 - 2012 7:49 AM | View : 1366

 

Văn bản Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội 2

 

STT

Số hiệu

Trích yếu nội dung

Loại VB

Ngày

Tải

1

853/QĐ-TTg

Quyết định về điều chỉnh mức cho vay và lãi suất cho vay đối với học sinh, sinh viên

Quyết định

03/06/2011

Tai ve

2

34/2011/NĐ-CP

Quy định về xử lí kỷ luật đối với công chức

Nghị định

17/05/2011

Tai ve

3

15/2011/TT-BLĐTBXH

Quy định tổ chức và quản lý việc đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia

Thông tư

10/05/2011

Tai ve

4

11/2011/TT-BLĐTBXH

Quy định Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề các nghề thuộc nhóm nghề công nghệ kỹ thuật

Thông tư

26/04/2011

Tai ve

5

10/2011/TT-BLĐTBXH

Quy định Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề các nghề thuộc nhóm nghề : kinh doanh và quản lý - máy tính và công nghệ thông tin - báo chí và thông tin - an ninh và quốc phòng - nhân văn

Thông tư

26/04/2011

Tai ve

6

9/2011/TT-BLĐTBXH

Quy định Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề các nghề thuộc nhóm nghề : sản xuất và chế biến - nông, lâm nghiệp và thuỷ sản - sức khoẻ

Thông tư

26/04/2011

Tai ve

7

29/TCDN-KĐCL

Hướng dẫn một số nội dung v/v kiểm định chất lượng dạy nghề năm 2011

Hướng dẫn

02/03/2011

Tai ve

8

10/2011/TT-BTC

Thông báo thực hiện Thông tư của Bộ tài chính "Quy định về quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án của các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước"

Thông tư

26/01/2011

Tai ve

9

30/LĐTBXH-TCDN

Hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 295/QĐ-TTg ngày 26/2/2010

Hướng dẫn

07/01/2011

Tai ve

10

29/2010/TTLT/BGDĐT-BTC-BLĐTBXH

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015

Thông tư

15/11/2010

Tai ve

11

27/2010/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH

Hướng dẫn đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề lên trình độ cao đẳng và đại học

Thông tư

28/10/2000

Tai ve

12

31/2010/TT-BLDTBXH

Hướng dẫn xây dựng chương trình, biên soạn giáo trình dạy nghề trình độ sơ cấp

Thông tư

08/10/2010

Tai ve

13

30/2010/TT-BLĐTBXH

Quy định chuẩn giáo viên, giảng viên dạy nghề

Thông tư

29/09/2010

Tai ve

14

112 /2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH

Thông tư liên tịch Số: 112 /2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/7/2010 về việc Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” ban hành theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ

Thông tư

30/07/2010

Tai ve

15

20/2010/TT-BLĐTBXH

Quy định về cộng tác viên thanh tra dạy nghề và hoạt động tự thanh tra, kiểm tra trong các trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề

Thông tư

26/07/2010

Tai ve

16

868/QĐ-LĐTBXH

Về việc ban hành quy trình sản xuất, thẩm định và ban hành học liệu phim video cho các chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp nghề và chương trình dạy nghề dưới 3 tháng

Quyết định

06/07/2010

Tai ve

17

97/2010/TT-BTC

Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

Thông tư

06/07/2010

Tai ve

18

87/2010/TT-BTC

Quy định việc quản lý và xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước khi dự án kết thúc

Thông tư

15/06/2010

Tai ve

19

17/2010/TT- BLĐTBXH

Ban hành Bảng danh mục nghề đào tạo trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề

Thông tư

04/06/2010

Tai ve

20

664 /LĐTBXH-TCDN

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch triển khai Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020

Quyết định

09/03/2010

Tai ve

21

295/QĐ-TTg

Phê duyệt Đề án “Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm giai đoạn 2010 - 2015”

Quyết định

26/02/2010

Tai ve

22

43/2009/TT-BLĐTBXH

Quy định về thiết bị dạy nghề Hàn đào tạo trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề

Thông tư

31/12/2009

Tai ve

23

44/2009/TT-BLĐTBXH

Quy định về thiết bị dạy nghề điện công nghiệp đào tạo trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề

Thông tư

31/12/2009

Tai ve

24

1956/QĐ-TTg

Phê duyệt Dự án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020"

Quyết định

27/11/2009

Tai ve

 

Share
Share on Facebook