Skype

Tin tuyển sinh trường Đhldxh cơ sở Sơn Tây
Danh-muc-chinh-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi

Danh mục chính

Liên kết website

Bộ Lao động Thương binh Xã hội Công ty HPSOFT

Lịch công tác tuần: 01/10 - 05/10/2012

01 - 10 - 2012 4:23 PM | View : 2023

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày 01/10/2012 đến 05/10/2012) 

Thứ, ngày

Nội dung - Công việc

Người chủ trì

Thành phần

Địa điểm

Thứ Hai

(01/10/2012)

 

- 7h30’: Đi làm việc tại Hà Nội

 

- 15h00’: Hợp giao ban Đoàn trường

 

 

- Ô. Đạo

 

- Ô. Hiến

-Hà Nội (Xe 31A-6733)

 

-Hà Nội

Thứ Ba

(02/10/2012)

 

- 8h00’: Liên hệ đưa HSSV đi thực tập tại Công ty cổ phần Thương mại Thuận Thiên

 

- 14h00’: Họp giao ban Cơ sở

 

 

 

- P.QTTB

 

 

- Ô. Đạo

 

- Ô. Bang

 

 

- BGĐ, Trưởng, phó  các đơn vị, Chủ tịch CĐ, Bí thư ĐTN

 

-Hà Nội

 

 

- Phòng họp

Thứ Tư

(03/10/2012)

 

- 8h00’:  Đưa HSSV đi thực tập

 

 

- P.QTTB

 

 

- Ô. Bang

 

 

-Hà Nội (Xe 31A-4196)

 

Thứ Năm

(04/10/2012)

 

- 8h00’: Họp xét Học bổng khuyến khích học kỳ II, năm học 2011-2012

 

- Ô. Chính

- Theo Quyết định

- Phòng họp

Thứ Sáu

(05/10/2012)

 

 

 

 

 

 

 -Trực Lãnh đạo tuần: Ông Lê Văn Chính

 

Hà Nội, ngày 01  tháng 10 năm 2012

           Phòng TCHC

Share
Share on Facebook