Skype

Tin tuyển sinh trường Đhldxh cơ sở Sơn Tây
Danh-muc-chinh-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi

Danh mục chính

Liên kết website

Bộ Lao động Thương binh Xã hội Công ty HPSOFT
Thông báo đối chiếu bằng tốt nghiệp THPT và nộp ảnh

Thông báo đối chiếu bằng tốt nghiệp THPT và nộp ảnh(11/04/2014)

Thông báo đối chiếu bằng tốt nghiệp THPT và nộp ảnh


Thông báo lịch nghỉ hè đối với HSSV khối nghề năm học 2012-2013

Thông báo lịch nghỉ hè đối với HSSV khối nghề năm học 2012-2013(25/06/2013)

Thông báo lịch nghỉ hè đối với HSSV khối nghề năm học 2012-2013


Thông báo lịch nghỉ học đối với HSSV khối nghề khóa 23,24

Thông báo lịch nghỉ học đối với HSSV khối nghề khóa 23,24(05/03/2013)

Thông báo lịch nghỉ học đối với HSSV khối nghề khóa 23,24


Hướng dẫn về việc đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức kỳ I năm học 2012-2013, các lớp TCN,CĐN khóa 22,23,24(16/01/2013)

Hướng dẫn về việc đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức kỳ I năm học 2012-2013, các lớp TCN,CĐN khóa 22,23,24