Skype

Tin tuyển sinh trường Đhldxh cơ sở Sơn Tây
Danh-muc-chinh-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi

Danh mục chính

Liên kết website

Bộ Lao động Thương binh Xã hội Công ty HPSOFT

Đảng bộ cơ sở

28 - 09 - 2012 3:34 PM | View : 3740

ĐẢNG BỘ CƠ SỞ

I. Lịch sử hình thành: 

            Đảng  bộ Cơ sở Sơn Tây tiền thân là Chi bộ của Trường Dạy nghề Thương binh Việt- Ba được thành lập từ năm 1984, qua nhiều lần thay đổi tên gọi tới tháng 8/ 2001 đổi tên thành trường Kỹ Nghệ I. Tháng 9/2006 khi thực hiện theo nội dung của Quyết định số 1269/QĐ – LĐTBXH ngày 13/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh – Xã hội về việc sáp nhập vào Trường Đại học Lao động – Xã hội và trở thành Chi bộ Cơ sở Sơn Tây thuộc Đại học Lao động – Xã hội. Năm 2009 Chi bộ được chuyển thành Đảng Bộ Bộ phận với 2 Chi bộ trực thuộc.

Từ ngày thành lập tới nay Đảng bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo mọi hoạt động của Cơ sở, Đảng bộ liên tục được công nhận là Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

II. Chức năng, nhiệm vụ:

2.1. Chức năng của Đảng bộ:

Đảng bộ Cơ sở Sơn Tây - Đại học Lao động – Xã hội là hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và mọi hoạt động của các Chi bộ, Tổ đảng, đơn vị, các tổ chức chính trị – xã hội trong Cơ sở.

2.2. Nhiệm vụ của Đảng bộ:

- Chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đề ra chủ trương, nghị quyết, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao;

- Xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ; nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng bộ và các chi bộ, tổ đảng....

- Lãnh đạo xây dựng chính quyền. các tổ chức đoàn thể trong sạch, vững mạnh, chấp hành đúng Pháp luật và thực hiện Quy chế dân chủ ở Cơ sở...

III. Cơ cấu tổ chức:

Đại hội Đảng bộ Cơ sở lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2020 - 2025) đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ Cơ sở gồm 5đồng chí:

            1. Đ/C Nguyễn Hải Thanh- Bí thư

            2. Đ/C Nguyễn Đức Mạnh- Phó Bí thư

            3. Đ/C Phùng Văn Thùy -  ĐUV

            4. Đ/C Đỗ Thị Ánh Tuyết - ĐUV

            5. Đ/C Hoàng Thị Lan- ĐUV

          Tổng số Đảng viên hiện nay là trên 46 đ/c và được chia thành 5 Chi bộ trực thuộc  

                1. Chi bộ Quản lý Đào tạo

                         Đ/c Đỗ Thị Ánh Tuyết - Bí thư chi bộ

                 2. Chi bộ Tổ chức hành chính

                        Đ/c Nguyễn Văn Chung -  Bí thư Chi bộ        

                3. Chi bộ Công tác sinh viên

                         Đ/c Phùng Văn Thùy - Bí thư Chi bộ

                 4. Chi bộ Kế toán tài vụ

                         Đ/c Nguyễn Tiến Dũng - Bí thư Chi bộ

                5. Chi bộ GDQPAN

                       Đ/c Hoàng Thị Lan- Bí thư Chi bộ

IV. Thành tựu:

            - Đảng bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác của các tổ chức quần chúng trong trường như Công đoàn, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội cựu chiến binh. Các tổ chức này dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ hàng năm liên tục đạt được nhiều thành tích tốt.           

            - Tư tưởng cuả cán bộ, giáo viên, công nhân viên, sinh viên ổn định, chấp hành tốt mọi nghị quyết, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đoàn kết trong trường được giữ vững, tạo ra động lực thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ.

            - Đảng bộ làm tốt công tác tổ chức và cán bộ từ khâu đề bạt, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại… đều được thực hiện theo đúng quy định.

            - Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh: Nêu cao tinh thần phê và tự phê trong Đảng; Thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ. Hàng năm thực hiện tốt công tác đánh giá đảng viên và chất lượng tổ chức cơ sở Đảng. Không có Tổ đảng yếu kém. Đảng bộ liên tục được công nhận là Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

            - Tổ chức tốt công tác kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị… của Đảng và thực hiện nghiêm túc Điều lệ Đảng.

 V.Công tác phát triển đảng viên mới:

            - Mỗi năm Đảng bộ tổ chức 1 đợt học bồi dưỡng chính trị cho các đối tượng Đảng và đảng viên mới.

VI. Liên hệ

            Số điện thoại:

            Email: vpd@ulsasontay.edu.vn

 

 

Share
Share on Facebook