Skype

Tin tuyển sinh trường Đhldxh cơ sở Sơn Tây
Danh-muc-chinh-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi

Danh mục chính

Liên kết website

Bộ Lao động Thương binh Xã hội Công ty HPSOFT

Ban Giám đốc

28 - 09 - 2012 10:47 AM | View : 3511

BAN GIÁM ĐỐC

1. Giám đốc: Thầy Nguyễn Hải Thanh

 ĐT: 046.2537.957

Email:thanhnh@ulsasontay.edu.vn       

2. Phó Giám đốc: Thầy Nguyễn Đắc Mạnh- Phụ trách hành chính

ĐT: 043.3938.266

Email:manhnd@ulsasontay.edu.vn

       

 

 

 

 

Share
Share on Facebook