Skype

Tin tuyển sinh trường Đhldxh cơ sở Sơn Tây

Liên kết website

Bộ Lao động Thương binh Xã hội Công ty HPSOFT
Một số hình ảnh hoạt động của Trường

Một số hình ảnh hoạt động của Trường(20/07/2015)

Một số hình ảnh hoạt động của Trường


Thông báo Tuyển sinh đại hoc, cao đẳng năm 2015

Thông báo Tuyển sinh đại hoc, cao đẳng năm 2015(13/07/2015)

Thông báo Tuyển sinh đại hoc, cao đẳng năm 2015


Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2015

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2015(24/04/2015)

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2015


Thông báo tuyển sinh Đại học liên thông hệ VHVL năm 2014

Thông báo tuyển sinh Đại học liên thông hệ VHVL năm 2014(18/09/2014)

Thông báo tuyển sinh Đại học liên thông hệ VHVL năm 2014


Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2014

Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2014(02/06/2014)

Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2014