Skype

Tin tuyển sinh trường Đhldxh cơ sở Sơn Tây

Liên kết website

Bộ Lao động Thương binh Xã hội Công ty HPSOFT
Thông báo tuyển sinh năm 2017

Thông báo tuyển sinh năm 2017(26/06/2017)

Thông báo tuyển sinh năm 2017


Thông báo nhận hồ sơ xét tuyển ĐH,CĐ hệ chính quy, đợt I-2016

Thông báo nhận hồ sơ xét tuyển ĐH,CĐ hệ chính quy, đợt I-2016(01/08/2016)

Thông báo nhận hồ sơ xét tuyển ĐH,CĐ hệ chính quy, đợt I-2016


Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2016

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2016(31/05/2016)

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2016


Thông báo tuyển sinh 2016-2017

Thông báo tuyển sinh 2016-2017(05/05/2016)

Thông báo tuyển sinh 2016-2017


Thông báo nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 1 (đợt1)năm 2015

Thông báo nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 1 (đợt1)năm 2015(29/07/2015)

Thông báo nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 1 (đợt1)năm 2015