Skype

Tin tuyển sinh trường Đhldxh cơ sở Sơn Tây

Liên kết website

Bộ Lao động Thương binh Xã hội Công ty HPSOFT

Tra cứu nhanh văn bản

Loại văn bản
Số hiệu/Tên
Trích yếu nội dung
  

STT Số hiệu/Tên Trích yếu nội dung Loại VB Ngày Tải
1 Bản tự đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của HSSV Bản tự đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của HSSV Biểu mẫu phòng CTHS-SV 17-01-2013 Download-tai-lieu-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi
2 Biên bản họp lớp Biên bản họp lớp Biểu mẫu phòng CTHS-SV 17-01-2013 Download-tai-lieu-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi