Skype

Tin tuyển sinh trường Đhldxh cơ sở Sơn Tây

Liên kết website

Bộ Lao động Thương binh Xã hội Công ty HPSOFT

Tra cứu nhanh văn bản

Loại văn bản
Số hiệu/Tên
Trích yếu nội dung
  

STT Số hiệu/Tên Trích yếu nội dung Loại VB Ngày Tải
1 Danh mục hồ sơ viên chức 2017 Danh mục hồ sơ viên chức 2017 Biểu mẫu phong TC-HC 14-12-2017 Download-tai-lieu-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi
2 Phiếu công chức, viên chức và người lao động Phiếu công chức, viên chức và người lao động Biểu mẫu phong TC-HC 11-05-2017 Download-tai-lieu-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi
3 Mẫu 2c Mẫu Sơ yếu lý lịch CB,CC Biểu mẫu phong TC-HC 17-10-2016 Download-tai-lieu-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi
4 Mẫu đơn xin nghỉ hưu trước tuổi Mẫu đơn xin nghỉ hưu trước tuổi Biểu mẫu phong TC-HC 01-09-2015 Download-tai-lieu-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi
5 Mẫu Đơn, Bản nhận xét, Sơ yếu lý lịch Mẫu Đơn, Bản nhận xét, Sơ yếu lý lịch Biểu mẫu phong TC-HC 14-01-2015 Download-tai-lieu-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi
6 Bản tự chấm điểm Bản tự chấm điểm Biểu mẫu phong TC-HC 25-10-2013 Download-tai-lieu-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi
7 Biểu mẫu TĐKT năm 2013 Biểu mẫu TĐKT năm 2013 Biểu mẫu phong TC-HC 22-10-2013 Download-tai-lieu-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi
8 Quyết định số 100/QĐ-CSST Quy chế Tổ chức hoạt động 2012 Biểu mẫu phong TC-HC 23-05-2013 Download-tai-lieu-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi
9 Biểu mẫu đề án vị trí việc làm Biểu mẫu đề án vị trí việc làm Biểu mẫu phong TC-HC 23-05-2013 Download-tai-lieu-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi
10 Mẫu số 02 Kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ Biểu mẫu phong TC-HC 03-01-2013 Download-tai-lieu-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi