Skype

Tin tuyển sinh trường Đhldxh cơ sở Sơn Tây

Liên kết website

Bộ Lao động Thương binh Xã hội Công ty HPSOFT

Tra cứu nhanh văn bản

Loại văn bản
Số hiệu/Tên
Trích yếu nội dung
  

STT Số hiệu/Tên Trích yếu nội dung Loại VB Ngày Tải
1 Mẫu bảng điểm K11 Mẫu bảng điểm K11 Biểu mẫu phòng đào tạo 16-11-2017 Download-tai-lieu-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi
2 Mẫu bảng điểm K10-New Mẫu bảng điểm K10-New Biểu mẫu phòng đào tạo 21-09-2017 Download-tai-lieu-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi
3 Mẫu bảng điểm K9-New Mẫu bảng điểm K9-New Biểu mẫu phòng đào tạo 21-09-2017 Download-tai-lieu-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi
4 Mẫu bảng điểm K10 Mẫu bảng điểm K10 Biểu mẫu phòng đào tạo 13-10-2016 Download-tai-lieu-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi
5 Mẫu bảng điểm K8,K9 New Biểu mẫu phòng đào tạo 15-08-2016 Download-tai-lieu-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi
6 Mẫu bảng điểm K8 Áp dụng từ 11-8-2015 Biểu mẫu phòng đào tạo 11-08-2015 Download-tai-lieu-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi
7 Mẫu bảng điểm K7 Áp dụng từ 11-8-2015 Biểu mẫu phòng đào tạo 11-08-2015 Download-tai-lieu-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi
8 Quy định chi tiết về Tổ chức Hội giảng, thi Thiết bị Dạy nghề tự làm và thi tay nghề Học sinh-Sinh viên Quy định chi tiết về Tổ chức Hội giảng, thi Thiết bị Dạy nghề tự làm và thi tay nghề Học sinh-Sinh viên Biểu mẫu phòng đào tạo 27-03-2015 Download-tai-lieu-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi
9 Biểu mẫu bảng điểm K24,25,26- Mới Biểu mẫu bảng điểm K24,25,26- Mới Biểu mẫu phòng đào tạo 04-12-2014 Download-tai-lieu-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi
10 Biểu mẫu bảng điểm K26- Bổ sung HSSV nhập học sau Biểu mẫu bảng điểm K26- Bổ sung HSSV nhập học sau Biểu mẫu phòng đào tạo 10-11-2014 Download-tai-lieu-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi