Skype

Tin tuyển sinh trường Đhldxh cơ sở Sơn Tây

Liên kết website

Bộ Lao động Thương binh Xã hội Công ty HPSOFT

Tra cứu nhanh văn bản

Loại văn bản
Số hiệu/Tên
Trích yếu nội dung
  

STT Số hiệu/Tên Trích yếu nội dung Loại VB Ngày Tải
1 Biểu mẫu quyết toán vật tư thực tập Biểu mẫu quyết toán vật tư thực tập Biểu mẫu phòng QTTB&QHDN 26-02-2018 Download-tai-lieu-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi
2 Hồ sơ thực tập cho HSSV 2015 Hồ sơ thực tập cho HSSV 2015 Biểu mẫu phòng QTTB&QHDN 16-01-2015 Download-tai-lieu-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi
3 Đơn xin đi thực tâp 1 Đơn xin đi thực tâp 1 Biểu mẫu phòng QTTB&QHDN 05-12-2013 Download-tai-lieu-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi
4 Bảng kết quả thực tập Bảng kết quả thực tập Biểu mẫu phòng QTTB&QHDN 28-02-2013 Download-tai-lieu-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi
5 Biên bản xác nhận hư hỏng tài sản, thiết bị Biên bản xác nhận hư hỏng tài sản, thiết bị Biểu mẫu phòng QTTB&QHDN 28-02-2013 Download-tai-lieu-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi
6 Đề nghị mua vật tư, dụng cụ Dành cho VC,LĐ Biểu mẫu phòng QTTB&QHDN 27-12-2012 Download-tai-lieu-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi