Skype

Tin tuyển sinh trường Đhldxh cơ sở Sơn Tây

Liên kết website

Bộ Lao động Thương binh Xã hội Công ty HPSOFT

Tra cứu nhanh văn bản

Loại văn bản
Số hiệu/Tên
Trích yếu nội dung
  

STT Số hiệu/Tên Trích yếu nội dung Loại VB Ngày Tải
1 QĐ số 359/QĐ-CSST Quy định chi tiết về Tổ chức Hội giảng, thi Thiết bị Dạy nghề tự làm và thi tay nghề Học sinh-Sinh viên Quyết định 27-03-2015 Download-tai-lieu-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi
2 102/QĐ-CSST Quy định tạm thời qui chế giao tự chủ trong hoạt động nghề nghiệp Quyết định 03-10-2013 Download-tai-lieu-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi
3 125/QĐ-CSST Ban hành quy định về thực hiện học bổng khuyến khích học nghề đối với HSSV Quyết định 07-11-2012 Download-tai-lieu-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi
4 118/QĐ-CSST Về việc ban hành Quy định chi tiết thực hiện quy chế thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp trong dạy nghề hệ chính quy Quyết định 30-10-2012 Download-tai-lieu-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi
5 100/QĐ-CSST QUYẾT ĐỊNH Về việc Ban hành tạm thời Quy chế tổ chức và hoạt động của Cơ sở Sơn Tây thuộc trường Đại học Lao động – Xã hội Quyết định 25-09-2012 Download-tai-lieu-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi