Skype

Tin tuyển sinh trường Đhldxh cơ sở Sơn Tây

Liên kết website

Bộ Lao động Thương binh Xã hội Công ty HPSOFT

Tra cứu nhanh văn bản

Loại văn bản
Số hiệu/Tên
Trích yếu nội dung
  

STT Số hiệu/Tên Trích yếu nội dung Loại VB Ngày Tải
1 11/2012/TT-BLĐTBXH Bổ sung danh mục nghề vào Bảng danh mục nghề đào tạo trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề ban hành kèm theo Thông tư số 17/2010/TT-BLĐTBXH ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quyết định 15-05-2012 Download-tai-lieu-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi
2 54/2012/TT-BTC Quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án "Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm giai đoạn 2010-2015" Quyết định 09-04-2012 Download-tai-lieu-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi
3 43/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH Quy định nội dung và mức chi hoạt động thi tay nghề các cấp Thông tư 14-03-2012 Download-tai-lieu-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi
4 42/2011/TT-BLĐTBXH Quy định về quy trình thực hiện kiểm định chất lượng dạy nghề Thông tư 29-12-2011 Download-tai-lieu-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi
5 38 /2011/TT - BLĐTBXH Quy định chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho một số nghề thuộc các nhóm nghề: Sản xuất và chế biến - Công nghệ kỹ thuật - Máy tính và công nghệ thông tin - Dịch vụ vận tải - Khách sạn, du lịch, thể thao và dịch vụ cá nhân Thông tư 21-12-2011 Download-tai-lieu-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi
6 214/2011/TT-BQP Ban hành định mức chi phí đào tạo một số nghề theo 03 cấp trình độ cho bộ đội xuất ngũ học nghề Thông tư 15-12-2011 Download-tai-lieu-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi
7 29/2011/TT-BLĐTBXH Quy định về đăng ký hoạt động dạy nghề Thông tư 24-10-2011 Download-tai-lieu-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi
8 24/2011/TT-BLĐTBXH Quy định về thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sát nhập, giải thể trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề Thông tư 21-09-2011 Download-tai-lieu-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi
9 19/2011/TT-BLĐTBXH Quy định chương trình khung sư phạm dạy nghề cho giáo viên dạy trình độ trung cấp nghề, giảng viên dạy trình độ cao đẳng nghề Thông tư 21-07-2011 Download-tai-lieu-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi
10 826/QĐ-BLĐTBXH Về Phê duyệt nghề trọng điểm và trường được lựa chọn nghề trọng điểm để hỗ trợ đầu tư từ chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011-2015 Quyết định 07-07-2011 Download-tai-lieu-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi