Skype

Tin tuyển sinh trường Đhldxh cơ sở Sơn Tây

Liên kết website

Bộ Lao động Thương binh Xã hội Công ty HPSOFT

Tra cứu nhanh văn bản

Loại văn bản
Số hiệu/Tên
Trích yếu nội dung
  

STT Số hiệu/Tên Trích yếu nội dung Loại VB Ngày Tải
1 285/QĐ-TCDN Ban hành danh mục thiết bị dạy nghề trình độ Sơ cấp nghề Quyết định 28-08-2012 Download-tai-lieu-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi
2 20/2012/TT-BLĐTBXH Sửa đổi một số điều của Thông tư số 25/2011/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 9 năm 2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn xếp lương đối với người tốt nghiệp cao đẳng nghề, trung cấp nghề, sơ cấp nghề làm việc trong các doanh nghiệp Thông tư 27-08-2012 Download-tai-lieu-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi
3 2774/LĐTBXH-TCDN Hướng dẫn sử dụng kinh phí Dự án "Đổi mới và phát triển dạy nghề" năm 2012 Công văn 10-08-2012 Download-tai-lieu-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi
4 1225/TCDN-DNCQ Công bố ngân hàng đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2009-2012) Công văn 09-08-2012 Download-tai-lieu-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi
5 128/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH Thông tư liên tịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 112/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/7/2010 của Bộ Tài chính - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020" theo Quyết định số 1956/QĐ-TT ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ Thông tư 09-08-2012 Download-tai-lieu-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi
6 18/2012/TT-BLĐTBXH Ban hành danh mục thiết bị dạy nghề trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề cho các nghề: Cơ điện nông thôn; Cơ điện tử; Điện tử công nghiệp; Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm); Kỹ thuật sửa chữa,lắp ráp máy tính; Thiết kế đồ họa; Thương mại điện tử; Kỹ thuật xây dựng; Cấp,thoát nước; Gia công và thiết kế sản phẩm mộc Thông tư 08-08-2012 Download-tai-lieu-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi
7 19/2012/TT-BLĐTBXH Ban hành danh mục thiết bị dạy nghề trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề cho các nghề: Chế biến và bảo quản thủy sản; May thời trang; Công nghệ chế biến chè; Chế biến cà phê, ca cao; Nuôi trồng thủy sản nước ngọt; Nuôi trồng thủy sản nước mặn, nước lợ; Khai thác, đánh bắt hải sản Thông tư 08-08-2012 Download-tai-lieu-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi
8 TT_17_BLDTBXH Ban hành chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho một số nghề thuộc các nhóm nghề: Công nghệ kỹ thuật - Sản xuất và chế biến - Nghệ thuật Thông tư 26-07-2012 Download-tai-lieu-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi
9 630/QĐ-TTg Phê duyệt Chiến lược phát triển Dạy nghề thời kỳ 2011 - 2020 Quyết định 29-05-2012 Download-tai-lieu-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi
10 79/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH Quy định nội dung và mức chi hoạt động Hội giảng giáo viên dạy nghề và Hội thi thiết bị dạy nghề tự làm Thông tư 21-05-2012 Download-tai-lieu-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi