Skype

Tin tuyển sinh trường Đhldxh cơ sở Sơn Tây

Liên kết website

Bộ Lao động Thương binh Xã hội Công ty HPSOFT
STT Số hiệu/Tên Trích yếu nội dung Loại VB Ngày Tải
1 Quyết định số 100/QĐ-CSST Quy chế Tổ chức hoạt động 2012 Biểu mẫu phong TC-HC 23-05-2013 Download-tai-lieu-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi
2 Biểu mẫu đề án vị trí việc làm Biểu mẫu đề án vị trí việc làm Biểu mẫu phong TC-HC 23-05-2013 Download-tai-lieu-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi
3 Mẫu đề thi 2 Dành cho Trung cấp nghề Biểu mẫu phòng đào tạo 08-05-2013 Download-tai-lieu-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi
4 Số: 15/2012/TT-BNV HƯỚNG DẪN VỀ TUYỂN DỤNG, KÝ KẾT HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC VÀ ĐỀN BÙ CHI PHÍ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC Thông tư 05-03-2013 Download-tai-lieu-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi
5 Bảng kết quả thực tập Bảng kết quả thực tập Biểu mẫu phòng QTTB&QHDN 28-02-2013 Download-tai-lieu-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi
6 Biên bản xác nhận hư hỏng tài sản, thiết bị Biên bản xác nhận hư hỏng tài sản, thiết bị Biểu mẫu phòng QTTB&QHDN 28-02-2013 Download-tai-lieu-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi
7 Mẫu bảng điểm mới (dành cho Giáo viên) Áp dụng từ ngày 01/02/2013 Biểu mẫu phòng đào tạo 01-02-2013 Download-tai-lieu-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi
8 Bản tự đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của HSSV Bản tự đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của HSSV Biểu mẫu phòng CTHS-SV 17-01-2013 Download-tai-lieu-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi
9 Biên bản họp lớp Biên bản họp lớp Biểu mẫu phòng CTHS-SV 17-01-2013 Download-tai-lieu-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi
10 62/2012/TT-BGDĐT Quy định quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp Thông tư 10-01-2013 Download-tai-lieu-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi