Skype

Tin tuyển sinh trường Đhldxh cơ sở Sơn Tây

Liên kết website

Bộ Lao động Thương binh Xã hội Công ty HPSOFT
STT Số hiệu/Tên Trích yếu nội dung Loại VB Ngày Tải
1 Biểu mẫu bảng điểm K24,25,26- Mới Biểu mẫu bảng điểm K24,25,26- Mới Biểu mẫu phòng đào tạo 04-12-2014 Download-tai-lieu-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi
2 Biểu mẫu bảng điểm K26- Bổ sung HSSV nhập học sau Biểu mẫu bảng điểm K26- Bổ sung HSSV nhập học sau Biểu mẫu phòng đào tạo 10-11-2014 Download-tai-lieu-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi
3 Biểu mẫu bảng điểm K26 Biểu mẫu bảng điểm K26 Biểu mẫu phòng đào tạo 13-10-2014 Download-tai-lieu-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi
4 Mẫu bảng điểm khóa 25 (K7)-New Mẫu bảng điểm khóa 25 (K7)-New Biểu mẫu phòng đào tạo 06-03-2014 Download-tai-lieu-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi
5 Các biểu mẫu của Đảng Đơn, Giấy giới thiệu, Bản kiểm điểm, Nghị quyết, Biên bản... Biểu mẫu của Đảng, Công đoàn, Đoàn TN 13-12-2013 Download-tai-lieu-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi
6 Đơn xin đi thực tâp 1 Đơn xin đi thực tâp 1 Biểu mẫu phòng QTTB&QHDN 05-12-2013 Download-tai-lieu-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi
7 Mẫu bảng điểm K25 Mẫu bảng điểm K25 (Áp dụng từ tháng 11, 2013) Biểu mẫu phòng đào tạo 07-11-2013 Download-tai-lieu-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi
8 Bản tự chấm điểm Bản tự chấm điểm Biểu mẫu phong TC-HC 25-10-2013 Download-tai-lieu-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi
9 Biểu mẫu TĐKT năm 2013 Biểu mẫu TĐKT năm 2013 Biểu mẫu phong TC-HC 22-10-2013 Download-tai-lieu-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi
10 102/QĐ-CSST Quy định tạm thời qui chế giao tự chủ trong hoạt động nghề nghiệp Quyết định 03-10-2013 Download-tai-lieu-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi