Skype

Tin tuyển sinh trường Đhldxh cơ sở Sơn Tây

Liên kết website

Bộ Lao động Thương binh Xã hội Công ty HPSOFT
STT Số hiệu/Tên Trích yếu nội dung Loại VB Ngày Tải
1 826/QĐ-BLĐTBXH Về Phê duyệt nghề trọng điểm và trường được lựa chọn nghề trọng điểm để hỗ trợ đầu tư từ chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011-2015 Quyết định 07-07-2011 Download-tai-lieu-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi
2 TCKNN Các bộ tiêu chuẩn kỹ năng nghề đã được ban hành Văn bản 01-01-2011 Download-tai-lieu-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi
3 42/2011/NĐ-CP Quy định công dân thuộc diện làm nghĩa vụ quân sự được miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến Nghị định 13-06-2011 Download-tai-lieu-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi
4 1201/QĐ-TTG Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm và Dạy nghề giai đoạn 2012-2015 Quyết định 31-08-2012 Download-tai-lieu-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi