Skype

Tin tuyển sinh trường Đhldxh cơ sở Sơn Tây

Liên kết website

Bộ Lao động Thương binh Xã hội Công ty HPSOFT
STT Số hiệu/Tên Trích yếu nội dung Loại VB Ngày Tải
1 Công văn 3203 Thực hiện chính sách tinh giản biên chế Công văn 27-08-2015 Download-tai-lieu-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi
2 Nghị quyết 39 Về tinh gian biên chế Văn bản 27-08-2015 Download-tai-lieu-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi
3 Thông tư 01 Hướng dẫn NGhị định 108 Thông tư 27-08-2015 Download-tai-lieu-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi
4 Nghị định 108 Tinh giản biên chế Nghị định 27-08-2015 Download-tai-lieu-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi
5 Mẫu bảng điểm K8 Áp dụng từ 11-8-2015 Biểu mẫu phòng đào tạo 11-08-2015 Download-tai-lieu-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi
6 Mẫu bảng điểm K7 Áp dụng từ 11-8-2015 Biểu mẫu phòng đào tạo 11-08-2015 Download-tai-lieu-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi
7 QĐ số 359/QĐ-CSST Quy định chi tiết về Tổ chức Hội giảng, thi Thiết bị Dạy nghề tự làm và thi tay nghề Học sinh-Sinh viên Quyết định 27-03-2015 Download-tai-lieu-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi
8 Quy định chi tiết về Tổ chức Hội giảng, thi Thiết bị Dạy nghề tự làm và thi tay nghề Học sinh-Sinh viên Quy định chi tiết về Tổ chức Hội giảng, thi Thiết bị Dạy nghề tự làm và thi tay nghề Học sinh-Sinh viên Biểu mẫu phòng đào tạo 27-03-2015 Download-tai-lieu-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi
9 Hồ sơ thực tập cho HSSV 2015 Hồ sơ thực tập cho HSSV 2015 Biểu mẫu phòng QTTB&QHDN 16-01-2015 Download-tai-lieu-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi
10 Mẫu Đơn, Bản nhận xét, Sơ yếu lý lịch Mẫu Đơn, Bản nhận xét, Sơ yếu lý lịch Biểu mẫu phong TC-HC 14-01-2015 Download-tai-lieu-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi