Skype

Tin tuyển sinh trường Đhldxh cơ sở Sơn Tây

Liên kết website

Bộ Lao động Thương binh Xã hội Công ty HPSOFT

Nhiệm vụ của Khoa Cơ bản cơ sở

28 - 09 - 2012 10:27 AM | View : 2009

 

KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN-CƠ SỞ

Nhiệm vụ:

a) Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy học tập, kế hoạch giáo viên, quản lý quá trình dạy và học và các hoạt động giáo dục theo chuyên môn của khoa quản lý và chương trình kế hoạch giảng dạy của nhà trường;

b) Phối hợp các phòng, khoa, bộ môn, của Nhà trường để tổ chức thực hiện giảng dạy các môn cơ bản, cơ sở: ngoại ngữ, chính trị, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng, pháp luật,.... của khối đại học;

c) Tổ chức nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ; thực hiện gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, thực tập sản xuất và đời sống xã hội; nghiên cứu đề xuất mở thêm các nghề đào tạo mới của khoa;

d) Tổ chức biên soạn chương trình môn học, giáo trình, tài liệu giảng dạy và cải tiến phương pháp giảng dạy học tập; Xây dựng thời khóa biểu, lên lịch báo giảng, tổ chức giảng dạy cho các lớp học. Tổ chức, dự giờ, hội giảng trao đổi kinh nghiệm giảng dạy trong khoa.Phân công chuyên môn, ký duyệt giáo án, đề cương lên lớp của giáo viên thuộc đơn vị mình.Thực hiện các công tác giáo vụ thuộc chức năng nhiệm vụ của khoa;

đ)Phối hợp với Phòng QTTB&QHDN liên hệ cho HSSV đi thực tập ngoài trường, quản lý chất lượng  học tập của HSSV tại các cơ sở thực tập;

đ) Xây dựng kế hoạch và đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên, nhân viên thuộc đơn vị; Chủ trì và phối hợp với phòng đào tạo, tổ chức hội thi giáo viên dạy nghề giỏi cấp khoa và chọn cử các giáo viên tham gia dự thi hội giảng giáo viên dạy nghề giỏi các cấp; Tổ chức thi HSSV giỏi nghề cấp khoa và phối hợp tổ chức thi HSSV giỏi nghề cấp Trường; 

e)Giúp Giám đốc tổ chức các kỳ thi, kiểm tra và xử lý các công việc trong thi, kiểm tra kết thúc môn học.Tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả học tập của HSSV, chịu trách nhiệm về chất lượng giảng dạy các môn học của Khoa;

f) Quản lý giáo viên, cán bộ nhân viên, HSSV thuộc khoa theo quy định và theo phân cấp của Hiệu trưởng, thực hiện chế độ báo cáo theo qui định;

h) Tổ chức học tập và hướng dẫn  HSSV và người học có nhu cầu học tập để đi lao động xuất khẩu theo các qui định hiện hành.

k) Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi Giám đốc giao.

          

 

Trường Đại học Lao Động - Xã Hội cơ sở Sơn Tây

Địa chỉ: Phố Hữu Nghị, Phường Xuân Khanh, Sơn Tây, Hà Nội

Điện thoại: (+84)43.3838.542 - Fax: 043.3838.541

Website: www.ulsasontay.edu.vn - Email: info@ulsasontay.edu.vn 

Share
Share on Facebook