Skype

Tin tuyển sinh trường Đhldxh cơ sở Sơn Tây

Liên kết website

Bộ Lao động Thương binh Xã hội Công ty HPSOFT

Danh sách cán bộ, nhân viên Khoa Động lực

28 - 09 - 2012 10:39 AM | View : 2791

 

Đội ngũ cán bộ, viên chức khoa Động lực

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Lê Ngọc Thủy

Phụ trách khoa

0978.301.252

thuyln@ulsasontay.edu.vn

2 Phùng Khắc Sáng Giáo viên 0977.543.787 sangpk@ulsasontay.edu.vn

3

Nguyễn Sỹ Thành

Giáo viên

0169.4799.521

thanhns@ulsasontay.edu.vn

4

Đào Anh Tuấn

Giáo viên

0988.061.966

tuanda@ulsasontay.edu.vn

5 Đặng Quang Cảnh Giáo viên 0975.326.534 canhdq@ulsasontay.edu.vn
6 Nguyễn Gia Chính Nhân viên 0168.8775.993 chinhng@ulsasontay.edu.vn
         

 

Liên hệ

            Số điện thoại: 043.3839.663

            Email: dl@ulsasontay.edu.vn

 

Trường Đại học Lao Động - Xã Hội cơ sở Sơn Tây

Địa chỉ: Phố Hữu Nghị, Phường Xuân Khanh, Sơn Tây, Hà Nội

Điện thoại: (+84)43.3838.542 - Fax: 043.3838.541

Website: www.ulsasontay.edu.vn - Email: info@ulsasontay.edu.vn 

Share
Share on Facebook