Skype

Tin tuyển sinh trường Đhldxh cơ sở Sơn Tây

Liên kết website

Bộ Lao động Thương binh Xã hội Công ty HPSOFT

Danh sách cán bộ, nhân viên Khoa Công nghệ

28 - 09 - 2012 10:30 AM | View : 2934

 

Danh sách cán bộ, nhân viên Khoa Công nghệ

 

TT

Họ và tên

Chức vụ/chức danh

Ghi chú

1

Trần Trung Kiên

Trưởng khoa

 

 

2

Trình Văn Bang

Phó trưởng khoa

 

 

3

Chu Kim Bảng

Giáo viên

 

 

4

Đặng Quang Cảnh

Giáo viên

 

 

5

Đỗ Việt Hùng

Giáo viên

 

 

6

Trịnh Thanh Hiền

Giáo viên

 

 

7

Đặng PhanThu Hương

Giáo viên

 

 

8

Vương Thùy Linh

Tổ trưởng bộ môn

 

 

9

Nguyễn Thị Mỹ

Giáo viên

 

 

10

Nguyễn Ngọc Nhạn

Giáo viên

 

 

11

Phùng Khắc Sáng

Tổ trưởng bộ môn

 

 

12

Nguyễn Tình Thương

Giáo viên

 

 

13

Lê Ngọc Thủy

Giáo viên

 

 

14

Nguyễn Sĩ Thành

Giáo viên

 

 

15

Đào Anh Tuấn

Giáo viên

 

 

16

Trần Thị Vân

Giáo viên

 

 

Liên hệ

            Số điện thoại: 043.3939.187

            Email: cntt@ulsasontay.edu.vn

 

 

Share
Share on Facebook