Skype

Tin tuyển sinh trường Đhldxh cơ sở Sơn Tây

Liên kết website

Bộ Lao động Thương binh Xã hội Công ty HPSOFT

Danh sách cán bộ, nhân viên Khoa CNTT

28 - 09 - 2012 10:29 AM | View : 2723

 

Danh sách cán bộ, nhân viên Khoa CNTT

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Trần Trung Kiên

Trưởng khoa

0934.349.969

kientt@ulsasontay.edu.vn

2

Vương Thùy Linh

P.Trưởng khoa

0904.425.975

linhvt@ulsasontay.edu.vn

3

Đỗ Việt Hùng

Giáo viên

  hungdv@ulsasontay.edu.vn

4

Nguyễn Đăng Khoa

Giáo viên

0974.844.618

khoand@ulsasontay.edu.vn

5

Trần Thị Vân

Giáo viên

 

vantt@ulsasontay.edu.vn

6 Trịnh Thị Thanh Hiền Nhân viên 0974.337.361 hienttt@ulsasontay.edu.vn

7

Nguyễn Thị Thảo

Nhân viên

 

thaont@ulsasontay.edu.vn

         

Liên hệ

            Số điện thoại: 043.3939.187

            Email: cntt@ulsasontay.edu.vn

 

Share
Share on Facebook