Skype

Tin tuyển sinh trường Đhldxh cơ sở Sơn Tây

Liên kết website

Bộ Lao động Thương binh Xã hội Công ty HPSOFT

Đội ngũ cán bộ giảng viên khoa Cơ khí

28 - 09 - 2012 1:13 PM | View : 2667

 

Đội ngũ cán bộ, viên chức

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Hứa Minh Tiến

Phụ trách khoa

0915.944.632

tienhm@ulsasontay.edu.vn

2

Nguyễn Đức Tài

Giáo viên

0984.258.163

taind@ulsasontay.edu.vn

3

Nguyễn Văn Ngọ

Giáo viên

0914.757.027

ngonv@ulsasontay.edu.vn

4

Cao Mai Hồng

Giáo viên

0979.806.604

hongcm@ulsasontay.edu.vn

5

Trần Thị Khanh

Giáo viên

 

khanhtt@ulsasontay.edu.vn

 Liên hệ

            Số điện thoại: 043.3839.660

            Email: ck@ulsasontay.edu.vn

  Một số hình ảnh hoạt động của Khoa

Thực hành hàn

Trong giờ thực hành hàn

Thuc hanh han 2

Trong giờ thực hành hàn

Thiết bị hàn chuyên nghiệp

Thiết bị hàn chuyên nghiệp

Share
Share on Facebook