Skype

Tin tuyển sinh trường Đhldxh cơ sở Sơn Tây

Liên kết website

Bộ Lao động Thương binh Xã hội Công ty HPSOFT

Danh sách cán bộ, nhân viên Phòng QTTB và QHDN

28 - 09 - 2012 10:14 AM | View : 2281

 

Danh sách cán bộ, nhân viên Phòng QTTB và QHDN

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Hứa Đình Đông

P.Trưởng phòng

0988.468.958

donghd@ulsasontay.edu.vn

2

Vũ Huy Tuấn

Giáo viên

0988.008.799

tuanvh@ulsasontay.edu.vn

3

Nguyễn Thị Thanh Hà

Chuyên viên

0979.032.462

hantt@ulsasontay.edu.vn

 

       

 

Liên hệ

            Số điện thoại: 043.3838.664

            Email: qttb@ulsasontay.edu.vn

Share
Share on Facebook