Skype

Tin tuyển sinh trường Đhldxh cơ sở Sơn Tây

Liên kết website

Bộ Lao động Thương binh Xã hội Công ty HPSOFT

Danh sách cán bộ, nhân viên TT GDQPAN

28 - 09 - 2012 10:42 AM | View : 2409

 

Danh sách cán bộ, nhân viên Trung tâm GDQPAN

 

TT

Họ và tên

Chức vụ/chức danh

Ghi chú

1

Nguyễn Quốc Khánh

Giám đốc

 

 

2

Nguyễn Chi Lăng

Giáo viên

 

 

3

Nguyễn Thị Huệ

Giáo viên

 

 

4

Đỗ Thị Trang

Giáo viên

 

 

5

Hoàng Thị Lan

Giáo viên

 

 

6

Đoàn Thị Phúc

Chuyên viên

 

 

7

Quyết ĐứcThiều

Chuyên viên

 

 

Liên hệ

            Số điện thoại: 043.3838.664

            Email: qpan@ulsasontay.edu.vn

Share
Share on Facebook