Skype

Tin tuyển sinh trường Đhldxh cơ sở Sơn Tây

Liên kết website

Bộ Lao động Thương binh Xã hội Công ty HPSOFT

Danh sách cán bộ, nhân viên Phòng Công tác sinh viên

28 - 09 - 2012 10:39 AM | View : 4624

 

Danh sách cán bộ, nhân viên Phòng Công tác sinh viên

 

TT

Họ và tên

Chức vụ/chức danh

Ghi chú

1

Phùng Văn Thùy

Trưởng phòng

 

 

2

Nguyễn Thị Huê

Phó trưởng phòng

 

 

3

Nguyễn Ngọc Đương

Giáo viên

 

 

4

Khuất Hương Giang

Giáo viên

 

 

5

Đào Thị Phượng

Chuyên viên

 

 

6

Nguyễn Kim Quý

 

Giáo viên

 

7

Nguyễn Văn Ngọ

 

Giáo viên

 

8

Nguyễn Đức Tài

 

Giáo viên

 

9

Trịnh Thị Thơm

 

Giáo viên

 

10

Nguyễn Thị Thuyến

 

Chuyên viên

 

11

Kiều Thị Thúy

 

Chuyên viên

 

Liên hệ

            Số điện thoại: 043.3839.245

            Email: hssv@ulsasontay.edu.vn

 

Share
Share on Facebook