Skype

Tin tuyển sinh trường Đhldxh cơ sở Sơn Tây

Liên kết website

Bộ Lao động Thương binh Xã hội Công ty HPSOFT

Danh sách cán bộ, nhân viên Phòng công tác HSSV

28 - 09 - 2012 10:10 AM | View : 4402

 

Danh sách cán bộ, nhân viên Phòng công tác HSSV

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Trần Như Tiến

Trưởng phòng

0978.312.258

tientn@ulsasontay.edu.vn

2

Phùng Văn Thùy

P.Trưởng phòng

0988.168.565

thuypv@ulsasontay.edu.vn

3

Nguyễn Thị Huê

P.Trưởng phòng

0167.8381971

huent@ulsasontay.edu.vn

4

Kiều Thị Thúy

Chuyên viên

0988.407.907

thuykt@ulsasontay.edu.vn

5

Đoàn Thị Phúc

Chuyên viên

0168.7961.422

phucdt@ulsasontay.edu.vn

6

Lưu Đức Toàn

Chuyên viên

0973.291.441

toanld@ulsasontay.edu.vn

7

Nguyễn Ngọc Đương

Chuyên viên

0979.402.300

duongnn@ulsasontay.edu.vn

8

Quyết Đức Thiều

Chuyên viên

 

thieuqd@ulsasontay.edu.vn

9

Đình Thị Minh

Nhân viên

 

 

10

Vũ Thị Lợi

Nhân viên

 

 

11

Trần Thị Hạnh

Nhân viên

 

 

 

Liên hệ

            Số điện thoại: 043.3839.245

            Email: hssv@ulsasontay.edu.vn

 

Share
Share on Facebook