Skype

Tin tuyển sinh trường Đhldxh cơ sở Sơn Tây

Liên kết website

Bộ Lao động Thương binh Xã hội Công ty HPSOFT

Chức năng nhiệm vụ Phòng công tác HSSV

28 - 09 - 2012 9:31 AM | View : 2598

 

PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH-SINH VIÊN

1. Chức năng:             

            Giúp Giám đốc công tác quản lý toàn diện HSSV; tổ chức các hoạt động giáo dục chính trị tư­ tư­ởng, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong HSSV; theo dõi thi đua khen thư­ởng, kỷ luật, thực hiện chính sách của Nhà n­ước đối với HSSV.

Phòng Công tác HSSV

2. Nhiệm vụ:

- Tổ chức tiếp nhận HSSV trúng tuyển vào tr­ường, trình Giám đốc ký Quyết định trúng tuyển, phiên chế lớp; chỉ đạo công tác giáo viên chủ nhiệm và phối hợp giáo viên chủ nhiệm để chỉ định ban cán sự lớp, tổ chức tuần sinh hoạt công dân đầu khoá học, năm học, làm thẻ ký túc xá, thẻ HSSV, làm sổ đăng ký và quản lý HSSV ngoại trú, đăng ký tạm trú cho HSSV;

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị tư­ tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thông tin tuyên truyền, văn hoá, văn nghệ và các hoạt động xã hội lành mạnh khác trong HSSV;

- Bố trí chỗ ở cho HSSV trên cơ sở chế độ ư­u tiên và khả năng thực tế của Cơ sở; quản lý KTX, tổ chức trực và kiểm tra việc chấp hành nội quy, quy chế và xử lý các trường hợp HSSV vi phạm. Quản lý HSSV ngoại trú theo quy chế;

-  Quản lý hồ sơ lý lịch HSSV;Tổ chức phân loại, theo dõi thi đua khen thưởng và kỷ luật HSSV, giải quyết các thủ tục cho HSSV chuyển trường và thôi học về địa ph­ương; bảo lưu và cho học tiếp,. . .

- Thực hiện chế độ học bổng, học phí, lệ phí, trợ cấp xã hội, ư­u đãi xã hội theo quy định hiện hành đối với HSSV;

- Chủ trì và phối hợp phòng TCHC, phòng KTTV đôn đốc thu học phí, lệ phí, tiền điện, tiền nước, tiền ở trong khu ký túc xá;

- Phối hợp với phòng Đào tạo tổ chức và quản lý học tập của HSSV theo đúng chương trình kế hoạch và thực hiện đúng nội quy, quy chế hiện hành;

- Chủ trì và phối hợp với phòng Đào tạo, các khoa, bộ môn, giáo viên chủ nhiệm để đánh giá phân loại đạo đức HSSV;

- Phối hợp với phòng Đào tạo, các khoa, bộ môn có liên quan tổ chức cho HSSV tham gia thi học sinh giỏi, nghiên cứu khoa học, xét cấp học bổng khuyến khích, tài năng cho những HSSV xuất sắc trong học tập và nghiên cứu khoa học;

- Chủ trì và phối hợp với phòng Tổ chức- Hành chính quản lý ký túc xá;

- Chủ trì và phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội HSSV, các phòng, khoa, bộ môn có liên quan, giáo viên chủ nhiệm lớp tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, các câu lạc bộ sở thích và các hoạt động vui chơi lành mạnh khác. Định kỳ tổ chức các cuộc tiếp xúc, đối thoại giữa lãnh đạo Cơ sở, nhà tr­ường với HSSV;

- Phối hợp với phòng Tổ chức- Hành chính, tổ th­ường trực bảo vệ, công an và chính quyền địa phư­ơng giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống ma tuý, tội phạm và các tệ nạn xã hội trong HSSV;

- Tổ chức tiếp phụ huynh HSSV đến làm việc với Cơ sở về các nội dung có liên quan đến HSSV. Giới thiệu và giúp đỡ HSSV tìm việc làm trong qúa trình học tập tại Cơ sở;

- Chủ trì và phối hợp với các khoa, bộ môn đào tạo nghề để theo dõi HSSV sau khi tốt nghiệp có việc làm;

- Chủ trì và phối hợp với các đơn vị trực thuộc Cơ sở, các cơ quan chức năng ngoài Cơ sở để giải quyết các công việc liên quan đến công tác quản lý HSSV;

- Làm các báo cáo về công tác quản lý HSSV theo yêu cầu của cơ quan cấp trên và của Giám đốc Cơ sở;

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi Giám đốc Cơ sở giao.

 

Trường Đại học Lao Động - Xã Hội cơ sở Sơn Tây

Địa chỉ: Phố Hữu Nghị, Phường Xuân Khanh, Sơn Tây, Hà Nội

Điện thoại: (+84)43.3838.542 - Fax: 043.3838.541

Website: www.ulsasontay.edu.vn - Email: info@ulsasontay.edu.vn

Share
Share on Facebook