Skype

Tin tuyển sinh trường Đhldxh cơ sở Sơn Tây

Liên kết website

Bộ Lao động Thương binh Xã hội Công ty HPSOFT

Danh sách cán bộ, nhân viên Phòng Quản lý đào tạo

28 - 09 - 2012 10:36 AM | View : 5388

 

Danh sách cán bộ, nhân viên Phòng Quản lý đào tạo

TT

Họ và tên

Chức vụ/chức danh

Ghi chú

1

Đỗ Ánh Tuyết

Trưởng phòng

 

 

2

Nguyễn Văn Hà

Giáo viên

 

 

3

Dương Văn Hội

Giáo viên

 

 

4

Bùi Thị Thu Hiền

Giáo viên

 

 

5

Nguyễn Thị Thảo

Chuyên viên

 

 

Liên hệ:

       Số điện thoại: 043.3938.622

       Email: dt@ulsasontay.edu.vn.   Email nhận kết quả điểm: diem@ulsasontay.edu.vn

 

Trường Đại học Lao Động - Xã Hội cơ sở Sơn Tây

Địa chỉ: Phố Hữu Nghị, Phường Xuân Khanh, Sơn Tây, Hà Nội

Điện thoại: (+84)43.3838.542 - Fax: 043.3838.541

Website: www.ulsasontay.edu.vn - Email: info@ulsasontay.edu.vn

 

 

Share
Share on Facebook