Skype

Tin tuyển sinh trường Đhldxh cơ sở Sơn Tây

Liên kết website

Bộ Lao động Thương binh Xã hội Công ty HPSOFT

Danh sách cán bộ, nhân viên Phòng Đào tạo

28 - 09 - 2012 9:55 AM | View : 4648

 

Danh sách cán bộ, nhân viên Phòng Đào tạo

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Phùng Tất Thắng

P.Trưởng phòng

0169.2226.678

thangpt@ulsasontay.edu.vn

2

Hứa Minh Tiến

P.Trưởng phòng

0915.944.632

tienhm@ulsasontay.edu.vn

3

Nguyễn Ngọc Nhạn

T.Trưởng Tổ TS

 

nhannn@ulsasontay.edu.vn

4

Dương Văn Hội

Giáo viên

0987.210.349

hoidv@ulsasontay.edu.vn

5

Khuất Thị Kim Dung

Giáo viên

0902.164.583

dungktk@ulsasontay.edu.vn

6

Nguyễn Đăng Thành

Giáo viên

0983.027.674

thanhnd@ulsasontay.edu.vn

7

Nguyễn Văn Hà

Giáo viên

0987.242.888

hanv@ulsasontay.edu.vn

8

Trần Huy Hùng

Giáo viên

 

hungth@ulsasontay.edu.vn

9

Nguyễn Thị Thuyến

Chuyên viên

0165.8770.098

thuyennt@ulsasontay.edu.vn

10

Đào Hồng Phượng

Nhân viên

0984.735.894

phuongdh@ulsasontay.edu.vn

11

Khuất Thị Thắm

Nhân viên

 

thamkt@ulsasontay.edu.vn

12

Ngô T Khánh Vân

Nhân viên

 

vanntk@ulsasontay.edu.vn

Liên hệ:

       Số điện thoại: 043.3938.622

       Email: dt@ulsasontay.edu.vn.   Email nhận kết quả điểm: diem@ulsasontay.edu.vn

 

Trường Đại học Lao Động - Xã Hội cơ sở Sơn Tây

Địa chỉ: Phố Hữu Nghị, Phường Xuân Khanh, Sơn Tây, Hà Nội

Điện thoại: (+84)43.3838.542 - Fax: 043.3838.541

Website: www.ulsasontay.edu.vn - Email: info@ulsasontay.edu.vn

 

 

Share
Share on Facebook