Skype

Tin tuyển sinh trường Đhldxh cơ sở Sơn Tây

Liên kết website

Bộ Lao động Thương binh Xã hội Công ty HPSOFT

Danh sách cán bộ, nhân viên Phòng TC - HC

28 - 09 - 2012 10:32 AM | View : 3426

DANH SÁCH CÁN BỘ, NHÂN VIÊN PHÒNG TC - HC

TT

Họ và tên

Chức vụ/chức danh

Ghi chú

1

Đào Duy Tân

Phó trưởng phòng- Phụ trách phòng

 

 

2

Vũ Huy Tuấn

Phó trưởng phòng

 

 

3

Nguyễn Gia Chính

Giáo viên

 

 

4

Nguyễn Văn Chung

Giáo viên

 

 

5

Trần Hữu Đức

Giáo viên

 

 

6

Nguyễn Thanh Hà

Chuyên viên

 

 

7

Trần Hùng Hào

Lái xe

 

 

8

Trần Thanh Hiền

Nhân viên

 

 

9

Phạm Thu Huyền

Nhân viên

 

 

10

Nguyễn Thùy Hương

Giáo viên

 

 

11

Cao Mai Hồng

Giáo viên

 

 

12

Phùng Thị Minh Hường

Chuyên viên

 

 

13

Nguyễn Văn Nhàn

Bảo vệ

 

 

14

Trần Văn Tứ

Giáo viên

 

 

15

Nguyễn Đăng Thành

Giáo viên

 

 

16

Phan Chí Thanh

Lái xe

 

 

17

Nguyễn Thị Thủy

Nhân viên

 

 

18

Phương Thu Trang

Nhân viên

 

 

Liên hệ:

            Số điện thoại: 043.3838.542       Fax: 043.3838.541

            Email: tchc@ulsasontay.edu.vn

 

 

Share
Share on Facebook