Skype

Tin tuyển sinh trường Đhldxh cơ sở Sơn Tây

Liên kết website

Bộ Lao động Thương binh Xã hội Công ty HPSOFT

Tổ chức Đoàn thanh niên

26 - 09 - 2012 2:59 PM | View : 2666

ĐOÀN THANH NIÊN CƠ SỞ SƠN TÂY

 

1. Quá trình hình thành và phát triển

·         Thành lập từ năm 1984, tổ chức Đoàn Thanh niên Cơ sở Sơn Tây truờng Đại học Lao động – Xã hội trực thuộc Thị Đoàn Sơn Tây.

·         Từ năm 1989 đến nay, Đoàn Thanh niên Cơ sở từng bước trưởng thành và lớn mạnh cùng với sự phát triển của Nhà trường; Từ chỗ là Chi đoàn trực thuộc phát triển thành Đoàn cơ sở trực thuộc Thị đoàn.

·         Tháng 10/2006, thực hiện Quyết định của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH, Đoàn thanh niên chuyển từ đoàn Cơ sở trực thuộc Thành Đoàn Sơn Tây về trực thuộc Đoàn Trường Đại học Lao động Xã hội.

 2. Cơ cấu tổ chức:

Tại Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cơ sở lần thứ XI (2017-2019), Đại hội đã bầu BCH Đoàn Cơ sở gồm 9 đ/c

           BCH Đoàn Cơ sở đã bầu BTV gồm 4 đ/c

                  1. Đ/c Hoàng Thị Lan - Ủy viên BTV, Bí thư

                  2. Đ/c Trần Văn Tứ  - Ủy viên BTV, Phó Bí thư  

                  3. Đ/c Nguyễn Thị Kiều Trinh -  Ủy viên BTV

 3. Những thành tích đạt được:

·         Thành tích tập thể

-  Năm 1996 - 2003: Đoàn Cơ sở  được TƯ Đoàn tặng Bằng khen;

-  Năm 2001: TW Đoàn tặng cờ đơn vị 5 năm liền vững mạnh;

-  Năm 2003: Tỉnh đoàn Hà Tây tặng cờ“Đơn vị xuất sắc công tác đoàn và phong trào thanh niên trường học”;

-  Năm 2004: TW Đoàn TNCS Hồ Chí MInh tặng bức trướng “Đoàn Trường 20 năm xây dựng và trưởng thành”.

·         Thành tích cá nhân

                        -  5 đ/c đoàn viên xuất sắc được TƯ tặng bằng khen;

                        -  6 đ/c được TƯ Đoàn tặng Huy chương vì thế hệ trẻ, kỷ niệm chương vì thế hệ trẻ;

                        - 11 đ/c đoàn viên đạt danh hiệu giáo viên dạy nghề gỏi cấp tỉnh;

                        -  02 đ/c đoàn viên đạt giải nhất Hội thi giáo viên dạy nghề giỏi toàn quốc (năm 2003 và 2006);

                       -  01 đ/c đoàn viên được nhận giải thưởng Nguyễn Văn Trỗi;

                       -  02 đ/c được nhận giải thưởng Nguyễn Thái Bình dành cho học sinh nghèo vượt khó năm;

                       -  01 sinh viên được nhận giải thưởng sao tháng giêng của TW Hội sinh viên Việt Nam..

Ban chấp hành Đoàn Cơ sở Sơn Tây khóa XI, nhiệm kỳ 2017-2019

4. Liên hệ

            Số điện thoại:

            Email: Doantn@ulsasontay.edu.vn

 

Share
Share on Facebook