Skype

Tin tuyển sinh trường Đhldxh cơ sở Sơn Tây

Liên kết website

Bộ Lao động Thương binh Xã hội Công ty HPSOFT

Các Ngành nghề đạo tạo

25 - 09 - 2012 8:35 AM | View : 5255

 CÁC NGÀNH, NGHỀ ĐÀO TẠO

 

·         Các chương trình đào tạo của Cơ sở:

 • Chương trình Đại học chính quy
 • Chương trình Trung cấp chuyên nghiệp chính quy
 • Chương trình Cao đẳng nghề chính quy
 • Chương trình Trung cấp nghề chính quy
 • Chương trình liên thông từ Cao đẳng nghề lên Đại học
 • Chương trình liên thông từ Trung cấp nghề lên Cao đẳng nghề
 • Chương trình sơ cấp, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp.

·         Đào tạo Đại học chính quy:

 • Quản trị nhân lực
 • Kế toán

·         Đào tạo Cao đẳng nghề chính quy:

 • Công nghệ Ô tô
 • Công nghệ Cơ khí (Hàn)
 • Điện tử Công nghiệp
 • Điện Công nghiệp
 • Quản trị mạng máy tính
 • Kế toán doanh nghiệp
 • Công tác xã hội

·         Đào tạo Trung cấp nghề chính quy:

 • Công nghệ Ô tô
 • Công nghệ Cơ khí (Hàn)
 • Điện tử Công nghiệp
 • Điện Công nghiệp
 • Quản trị mạng máy tính
 • Công tác xã hội

·         Đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp:

 •  Lao động xã hội

·         Đào tạo liên thông từ Trung cấp nghề lên Cao đẳng nghề:

 •  Công nghệ Ô tô
 • Công nghệ Cơ khí (Hàn)
 • Điện tử Công nghiệp
 • Điện Công nghiệp
 • Quản trị mạng máy tính

·         Đào tạo từ Cao đẳng nghề lên Đại học

 • Kế toán

 

Trường Đại học Lao Động - Xã Hội cơ sở Sơn Tây

Địa chỉ: Phố Hữu Nghị, Phường Xuân Khanh, Sơn Tây, Hà Nội

Điện thoại: (+84)43.3838.542 - Fax: 043.3838.541

Website: www.ulsasontay.edu.vn - Email: info@ulsasontay.edu.vn

Share
Share on Facebook