Skype

Tin tuyển sinh trường Đhldxh cơ sở Sơn Tây

Liên kết website

Bộ Lao động Thương binh Xã hội Công ty HPSOFT

Tổ chức nhân sự phòng Kế toán - Tài vụ

26 - 09 - 2012 10:34 AM | View : 2905

  Tổ chức nhân sự phòng Kế hoạch - Tài vụ

 

TT

Họ và tên

Chức vụ/chức danh

Ghi chú

1

Nguyễn Tiến Dũng

Trưởng phòng

 

 

2

Trần Huy Hùng

Giáo viên

 

 

3

Nhữ Thị Liên

Giáo viên

 

 

4

Mai Thị Phương Thúy

Giáo viên

 

 

5

Nguyễn Thị Thúy

Chuyên viên

 

 

Liên hệ

  + Số điện thoại: 043.3838.343

   + Email: kttv@ulsasontay.edu.vn

 

 

 

Trường Đại học Lao Động - Xã Hội cơ sở Sơn Tây

Địa chỉ: Phố Hữu Nghị, Phường Xuân Khanh, Sơn Tây, Hà Nội

Điện thoại: (+84)43.3838.542 - Fax: 043.3838.541

Website: www.ulsasontay.edu.vn - Email: info@ulsasontay.edu.vn

Share
Share on Facebook