Skype

Tin tuyển sinh trường Đhldxh cơ sở Sơn Tây

Liên kết website

Bộ Lao động Thương binh Xã hội Công ty HPSOFT

Tổ chức nhân sự phòng Kế toán - Tài vụ

26 - 09 - 2012 9:46 AM | View : 2466

  Tổ chức nhân sự phòng Kế hoạch - Tài vụ

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Nguyễn Tiến Dũng

Trưởng phòng

0169.2552.362

dungnt@ulsasontay.edu.vn

2

Nguyễn Thị Hồng Thúy

Chuyên viên

0945.966.775

thuynth@ulsasontay.edu.vn

3

Mai T Phương Thúy

 Chuyên viên

 

thuymtp@ulsasontay.edu.vn

4

Nhữ Thị Liên

 Nhân viên

0985.031.799

liennt@ulsasontay.edu.vn

5

Nguyễn Thị Tục

 Nhân viên

 

tucnt@ulsasontay.edu.vn

Liên hệ

  + Số điện thoại: 043.3838.343

   + Email: kttv@ulsasontay.edu.vn

 

 

 

Trường Đại học Lao Động - Xã Hội cơ sở Sơn Tây

Địa chỉ: Phố Hữu Nghị, Phường Xuân Khanh, Sơn Tây, Hà Nội

Điện thoại: (+84)43.3838.542 - Fax: 043.3838.541

Website: www.ulsasontay.edu.vn - Email: info@ulsasontay.edu.vn

Share
Share on Facebook