Skype

Tin tuyển sinh trường Đhldxh cơ sở Sơn Tây

Liên kết website

Bộ Lao động Thương binh Xã hội Công ty HPSOFT

Các ngành nghề Đào tạo

27 - 09 - 2012 8:35 AM | View : 2733

 

 CÁC NGÀNH, NGHỀ ĐÀO TẠO

 • Các chương trình đào tạo của Cơ sở:
  • Chương trình Đại học chính quy
  • Chương trình Trung cấp chuyên nghiệp chính quy
  • Chương trình Cao đẳng nghề chính quy
  • Chương trình Trung cấp nghề chính quy
  • Chương trình liên thông từ Cao đẳng nghề lên Đại học
  • Chương trình liên thông từ Trung cấp nghề lên Cao đẳng nghề
  • Chương trình sơ cấp, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp.
 • Đào tạo Đại học chính quy:
  • Quản trị nhân lực
  • Kế toán
 • Đào tạo Cao đẳng nghề chính quy:
  • Công nghệ Ô tô
  • Công nghệ Cơ khí (Hàn)
  • Điện tử Công nghiệp
  • Điện Công nghiệp
  • Quản trị mạng máy tính
  • Kế toán doanh nghiệp
  • Công tác xã hội
 • Đào tạo Trung cấp nghề chính quy:
  • Công nghệ Ô tô
  • Công nghệ Cơ khí (Hàn)
  • Điện tử Công nghiệp
  • Điện Công nghiệp
  • Quản trị mạng máy tính
  • Công tác xã hội
 • Đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp:
  • Lao động xã hội
 • Đào tạo liên thông từ Trung cấp nghề lên Cao đẳng nghề:
  • Công nghệ Ô tô
  • Công nghệ Cơ khí (Hàn)
  • Điện tử Công nghiệp
  • Điện Công nghiệp
  • Quản trị mạng máy tính
 • Đào tạo từ Cao đẳng nghề lên Đại học
  • Kế toán

Trường Đại học Lao Động - Xã Hội cơ sở Sơn Tây

Địa chỉ: Phố Hữu Nghị, Phường Xuân Khanh, Sơn Tây, Hà Nội

Điện thoại: (+84)43.3838.542 - Fax: 043.3838.541

Website:www.ulsasontay.edu.vn - Email: info@ulsasontay.edu.vn 

 

 

Share
Share on Facebook