Skype

Tin tuyển sinh trường Đhldxh cơ sở Sơn Tây

Liên kết website

Bộ Lao động Thương binh Xã hội Công ty HPSOFT

Lịch công tác tuần (từ 22/04 đến 26/04/2019)

23 - 04 - 2019 3:09 PM | View : 345

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từngày 22/4/2019 đến ngày 26/4/2019

Thứ/Ngày

Nội dung công việc

Người chủ trì

Thành phần

Địa điểm

Ghi chú

 

Thứ 2 

22/4

 

10h00

 

Dự Hội nghị liên tịch về công tác cán bộ

 

HT

 

Giám đốc, Phó Giám đốc

HN (xe 4 chỗ)

 

 

14h30

Họp ĐUBP

BTĐU

ĐUV

P. GĐ

 

 

 

 

 

 

Thứ 3

23/4

9h00

Họp ĐUBP, BGĐ, TCHC

BTĐU

ĐUBP, BGĐ, TCHC

P. GĐ

 

 

13h30

BGĐ làm việc với Giáo viên khoa CK-ĐL

BGĐ; Giáo viên khoa CK-ĐL

 

P.Hop

 

14h30

BGĐ làm việc với Giáo viên khoa Đ-ĐT

Giáo viên khoa Đ-ĐT

P.Hop

 

15h30

BGĐ làm việc với Chuyên viên Phòng CTHSS

Chuyên viên Phòng CTHSS

 

P.Hop

 

 

 

Thứ 4

24/4

8h30

BGĐ làm việc với Giáo viên khoa KHCBCS và khoa CNTT

Giáo viên khoa KHCBCS và khoa CNTT

 

P.Hop

 

14h00

Tập luyện văn nghệ chào mừng Kỷ niệm 35 năm Ngày truyền thống Cơ sở

ĐT

Theo Quyết định

H. Trường

 

Thứ 5

25/4

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

26/4

8h30

Dự Hội nghị chủ chốt về công tác cán bộ

HT

Giám đốc, Phó Giám đốc

HN (xe 4 chỗ)

 

10h00

Dự Hội nghị liên tịch về công tác cán bộ

 

HT

Giám đốc, Phó Giám đốc

 

HN (xe 4 chỗ)

 

 

  Nghỉ Lễ kỷ niệm 30/4 và 1/5/2019 từ Thứ 2 (ngày 29/4/2019) đến hết Thứ 4 (ngày 1/5/2019); đi làm bù vào Thứ 7 (ngày 4/5/2019).
 

 

Trực lãnh đạo tuần: Ông Nguyễn Đắc Mạnh

Share
Share on Facebook