Skype

Tin tuyển sinh trường Đhldxh cơ sở Sơn Tây

Liên kết website

Bộ Lao động Thương binh Xã hội Công ty HPSOFT

Lịch công tác tuần (từ 8/04 đến 12/04/2019)

08 - 04 - 2019 8:07 AM | View : 245

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từngày 8/4/2019 đến ngày 12/4/2019

Thứ/Ngày

Nội dung công việc

Người chủ trì

Thành phần

Địa điểm

Ghi chú

 

 

 

Thứ 2 

8/4

 

9h30

 

Họp Giao ban các bộ quản lý

 

 

ĐUBP, BGĐ; Trưởng các đơn vị TCHC, KTTV

 

P. GĐ

 

 

14h00

Họp Giao ban Cơ sở

ĐUBP; BGĐ; CTCĐ; BTĐTN; Trưởng, phụ trách các đơn vị

P. Hop

 

15h00

Họp BCH CĐ mở rộng

CTCĐ

BCH CĐ; các tổ trưởng CĐ

P. Hop

 

 

Thứ 3

9/4

 9h00

 Giám đốc; Phó Giám đốc làm việc tại trụ sở chính

 

 

Hà Nội

 

 

Thứ 4

10/4

 7h00

 Giám đốc đi công tác

(Từ 10/4 đến hết ngày 11/4/2019)

 

 

 

 

 

Thứ 5

11/4

 

14h00

Họp HĐ TĐKT xét học bổng khuyến khích học kỳ I, năm học 2018-2019

CTHĐ

Theo Quyết định

P. Hop

 

 

Thứ 6

12/4

 9h30

 Họp Đảng ủy Trường

BTĐU

 Giám đốc; Phó Giám đốc

Hà Nội

 

 

 

Nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương 10-3. Nghỉ bù vào Thứ Hai, ngày 15/4/2019

 

 

 

 

 

 

 

Trực lãnh đạo tuần: Ông Nguyễn Hải Thanh

Share
Share on Facebook