Skype

Tin tuyển sinh trường Đhldxh cơ sở Sơn Tây

Liên kết website

Bộ Lao động Thương binh Xã hội Công ty HPSOFT

Lịch công tác tuần (từ 1/04 đến 5/04/2019)

01 - 04 - 2019 8:33 AM | View : 219

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từngày1/4/2019 đến ngày 5/4/2019

Thứ/Ngày

Nội dung công việc

Người chủ trì

Thành phần

Địa điểm

Ghi chú

 

Thứ 2 

1/4

9h30

Chi bộ QTTB tổ chức SHCĐ quý 1/2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân”

BTCB

Đảng viên của Chi bộ

P.KTTV

Đ/c Mạnh dự

 

Thứ 3

2/4

14h00

Chi bộ Đào tạo tổ chức SHCĐ quý 1/2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân”

 

BTCB

Đảng viên của Chi bộ

P.Đào tạo

Đ/c Mạnh dự

 

Thứ 4

3/4

9h00 Họp Giao ban Quý HT Ban Giám đốc CSST HN (Xe 4 chỗ)  

14h00

Chi bộ TCHC tổ chức SHCĐ quý 1/2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân”

 

BTCB

Đảng viên của Chi bộ

P.TCHC

Đ/c Mạnh dự

 

Thứ 5

4/4

14h00

Chi bộ CTHSSV tổ chức SHCĐ quý 1/2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân”

BTCB

Đảng viên của Chi bộ

P.CTHSSV

Đ/c Mạnh dự

 

Thứ 6

5/4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trực lãnh đạo tuần: Ông Nguyễn Đắc Mạnh

Share
Share on Facebook