Skype

Tin tuyển sinh trường Đhldxh cơ sở Sơn Tây

Liên kết website

Bộ Lao động Thương binh Xã hội Công ty HPSOFT

Lịch công tác tuần (từ 11/03 đến 15/03/2019)

11 - 03 - 2019 10:55 AM | View : 295

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 11/03/2019 đến ngày 15/03/2019

Thứ/Ngày

Nội dung công việc

Người chủ trì

Thành phần

Địa điểm

Ghi chú

Thứ 2 

11/03

 

9h00

 

Họp về công tác sắp xếp, bố trí nhân sự

 

 

ĐUPB,BGĐ, CTCĐ, BTĐTN; Trưởng, phụ trách các đơn vị

 

P. Họp

 

Thứ 3

12/03

7h00

Tập huấn BCH Quân sự

(Từ 12/3 đến 15/3/2019)

 

Ô. Thùy; Ô. Đức;

Sơn Tây

 

Thứ 4

13/03

14h30

 Họp Đảng ủy trường tháng 3

 

 Đ/c Thanh GĐ, Đ/c Mạnh PGĐ

 HN (xe 4 chỗ)

 

Thứ 5

14/03

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

15/03

 

 

 

 

 

 

 

 

Trực lãnh đạo tuần: Ông Nguyễn Hải Thanh

Share
Share on Facebook