Skype

Tin tuyển sinh trường Đhldxh cơ sở Sơn Tây

Liên kết website

Bộ Lao động Thương binh Xã hội Công ty HPSOFT

Lịch công tác tuần (từ 25/2 đến 01/03/2019)

25 - 02 - 2019 10:19 AM | View : 156

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 25/02/2019 đến ngày 01/03/2019

Thứ/Ngày

Nội dung công việc

Người chủ trì

Thành phần

Địa điểm

Ghi chú

Thứ 2 

25/02

 

 

 

 

 

 

Thứ 3

26/02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4

27/02

 

10h00

Công bố quyết định viên chức quản lý nghỉ hưu và Công bố quyết định bộ nhiệm Phó giám đốc CSST

Bộ, Trường ĐHLĐXH

ĐUBP; BGĐ; CTCĐ; BT ĐTN; Trưởng, phụ trách các đơn vị; Viên chức quản lý nghỉ hưu (Ô. Đạo)

P. Họp

 

18h30

Tổng kết công tác GDQPAN đợt IV

(Giao lưu, rút kinh nghiệm và liên hoan)

Toàn thể viên chức, lao động

Bếp ăn TT

 

Thứ 5

28/02

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

01/03

 

 

 

 

 

 

 

 

Trực lãnh đạo tuần: Ông Nguyễn Hải Thanh

Share
Share on Facebook