Skype

Tin tuyển sinh trường Đhldxh cơ sở Sơn Tây

Liên kết website

Bộ Lao động Thương binh Xã hội Công ty HPSOFT

Lịch công tác tuần (từ 7/1 đến 11/01/2019)

06 - 01 - 2019 10:40 AM | View : 252

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 07/01/2019 đến ngày 11/01/2019

Thứ/Ngày

Nội dung công việc

Người chủ trì

Thành phần

Địa điểm

Ghi chú

 

 

Thứ 2 

07/01

8h00

 

Họp giao ban

BGĐ, ĐUBP, CTCĐ, BTĐTN; Trưởng, phụ trách các đơn vị

P. Họp

 

9h30

Họp chuẩn bị công tác tuyển sinh năm 2019

P. ĐT, P. CTHSSV; Đoàn TN, Ô. Đức- khoa KHCBCS

P. Họp

 

Thứ 3

08/01

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4

09/01

 

 

 

 

 

 

Thứ 5

10/01

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

11/01

 

 

 

 

 

 

CN

13/1

 

- Đưa, đón sinh viên GDQP đợt III;

- Vệ sinh khu KTX, khu Hiệu bộ
BCHCĐ Toàn thể viên chức, lao động

Khu KTX;

Khu Hiệu bộ
 
 

 

Trực lãnh đạo tuần: Ông Nguyễn Hải Thanh

Share
Share on Facebook