Skype

Tin tuyển sinh trường Đhldxh cơ sở Sơn Tây

Liên kết website

Bộ Lao động Thương binh Xã hội Công ty HPSOFT

Lịch công tác tuần (từ 9/7 đến 13/7/2018)

09 - 07 - 2018 11:20 AM | View : 282

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 9/7/2018 đến ngày 13/7/2018

Thứ/Ngày

Nội dung công việc

Người chủ trì

Thành phần

Địa điểm

Ghi chú

 

Thứ 2 

9/7

 

9h00

 

Họp Giao ban các bộ quản lý

 

 

BGĐ; ĐUBP; Trưởng các đơn vị TCHC, KTTV,

 

P.GĐ

 

Thứ 3

10/7

 

 

 

 

 

 

Thứ 4

11/7

8h00

Họp cán bộ chủ chốt các phòng

ĐUBP; BGĐ; Trưởng, phụ trách các phòng

P. Họp

 

Thứ 5

12/7

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

13/7

 

 

 

 

 

 

 

 

Trực lãnh đạo tuần: Ông Nguyễn Hải Thanh

Share
Share on Facebook