Skype

Tin tuyển sinh trường Đhldxh cơ sở Sơn Tây

Liên kết website

Bộ Lao động Thương binh Xã hội Công ty HPSOFT

Lịch công tác tuần (từ 25/6 đến 29/6/2018)

28 - 06 - 2018 10:47 AM | View : 266

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 28/6/2018 đến ngày 29/6/2018

Thứ/Ngày

Nội dung công việc

Người chủ trì

Thành phần

Địa điểm

Ghi chú

 

Thứ 2 

25/6

 

9h00

 

Họp Giao ban các bộ quản lý

 

 

BGĐ; ĐUBP; Trưởng các đơn vị TCHC, KTTV,

 

P.GĐ

 

Thứ 3

26/6

 

 

 

 

 

 

Thứ 4

27/6

 

 

 

 

 

 

Thứ 5

28/6

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

29/6

14h00

Họp Hội đồng xét điều kiện dự thi tốt nghiệp hệ trung cấp nghề K10 (Tại các điểm liên kết)

 

CTHĐ

 

Theo Quyết định

 

P. Họp

 

14h30

Họp Hội đồng xét học bổng khuyến khích hệ trung cấp nghề K10 (Tại các điểm liên kết)

 

CTHĐ

 

Theo Quyết định

 

P. Họp

 

 

 

Trực lãnh đạo tuần: Ông Nguyễn Hải Thanh

 

 

Share
Share on Facebook