Skype

Tin tuyển sinh trường Đhldxh cơ sở Sơn Tây

Liên kết website

Bộ Lao động Thương binh Xã hội Công ty HPSOFT

Lịch công tác tuần (từ 18/6 đến 22/6/2018)

18 - 06 - 2018 10:41 PM | View : 293

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 18/6/2018 đến ngày 22/6/2018

Thứ/Ngày

Nội dung công việc

Người chủ trì

Thành phần

Địa điểm

Ghi chú

 

 

Thứ 2 

18/6

 

9h00

 

Họp Giao ban các bộ quản lý

BGĐ; ĐUBP; Trưởng các đơn vị TCHC, KTTV,

P.GĐ

 

13h30

Họp Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp, hệ CĐ K9, TC K10

CTHĐ

Theo Quyết định

P. Họp

 

Thứ 3

19/6

 

 

 

 

 

 

Thứ 4

20/6

 

 

 

 

 

 

Thứ 5

21/6

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

22/6

 

 

 

 

 

 

 

 

Trực lãnh đạo tuần: Ông Ngô Hoàng Đạo

Share
Share on Facebook