Skype

Tin tuyển sinh trường Đhldxh cơ sở Sơn Tây

Liên kết website

Bộ Lao động Thương binh Xã hội Công ty HPSOFT

Lịch công tác tuần (từ 11/6 đến 15/6/2018)

11 - 06 - 2018 9:03 AM | View : 277

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 11/6/2018 đến ngày 15/6/2018

Thứ/Ngày

Nội dung công việc

Người chủ trì

Thành phần

Địa điểm

Ghi chú

Thứ 2 

11/6

 

9h00

 

Họp Giao ban các bộ quản lý

BGĐ; ĐUBP; Trưởng các đơn vị TCHC, KTTV,

P.GĐ

 

Thứ 3

12/6

 

7h00

Thi tốt nghiệp CĐ nghề K9 ,TC nghề K10 (CĐ K10; K11 nghỉ học)

 

HĐT

 

Theo Kế hoạch

 

 

Thứ 4

13/6

 

7h00

Thi tốt nghiệp CĐ nghề K9 ,TC nghề K10 (CĐ K10; K11 nghỉ học)

 

HĐT

 

Theo Kế hoạch

 

 

Thứ 5

14/6

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

15/6

 

 

 

 

 

 

Thứ 7

16/6

7h00 Tập huấn thực hiện nhiệm vụ tại kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018   Theo Thông báo triệu tập số 1187/TB-ĐHLĐXH ngày 5/6/2018 Hà Nội  
 

 

Trực lãnh đạo tuần: Ông Ngô Hoàng Đạo

Share
Share on Facebook