Skype

Tin tuyển sinh trường Đhldxh cơ sở Sơn Tây

Liên kết website

Bộ Lao động Thương binh Xã hội Công ty HPSOFT

Lịch công tác tuần (từ 4/6 đến 8/6/2018)

04 - 06 - 2018 11:20 AM | View : 289

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 4/6/2018 đến ngày 8/6/2018

Thứ/Ngày

Nội dung công việc

Người chủ trì

Thành phần

Địa điểm

Ghi chú

Thứ 2 

4/6

 

9h30

 

Họp Giao ban các bộ quản lý

BGĐ; ĐUBP; Trưởng các đơn vị TCHC, KTTV,

P.GĐ

 

Thứ 3

5/6

 

 

 

 

 

 

Thứ 4

6/6

 

 

 

 

 

 

Thứ 5

7/6

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

8/6

 

14H00

Họp Hội đồng thi tốt nghiệp TCK10, CĐK9

CTHĐ

Theo Quyết định

P. Họp

 

 

15h00

Họp Hội đồng TĐKT; Xét học bổng khuyến khích CDDK9, TCK10

CTHĐ

Theo Quyết định

P. Họp

 

 

 

Trực lãnh đạo tuần: Ông Nguyễn HảiThanh

Share
Share on Facebook